Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o štandardizácii genetickej diagnostiky syndrómu hereditárneho karcinómu prsníka a ovárií.

Aktualizovaná verzia OU schválená SSLG v roku 2017 (zatiaľ nie je zverejnená vo vestníku): Odborné usmernenie HBOC (2017)