Izakovičov memoriál, 1.10 - 3.10.2014
V dňoch 1. - 3. októbra 2014 sa v Trenčianskych Tepliciach uskutočnil XXV. IZAKOVIČOV MEMORIÁL, ktorý zorganizovalo Oddelenie lekárskej genetiky FN Trenčín.

Martinská genetická konferencia

12. marca 2015

Martin, hotel Turiec

Odborné podujatie bude ohodnotené SACCME kreditmi