Štandardný diagnosticko-terapeutický postup pri syndróme hereditárneho karcinómu prsníka a vaječníkov - laboratórne vyšetrenie

Autori
Iveta Mlkvá, Regina Lohajová Behulová, Veronika Urbán, Olívia Hamidová

Kľúčové slová
genetika, genetické vyšetrenie, HBOC, karcinóm prsníka, karcinóm vaječníkov, mastektómia, adnexektómia, BRCA1, BRCA2

ŠDTP pri syndróme HBOC - vo formáte PDF