VÚC Bratislava

Klinika lekárskej genetiky SZU a UNB, Bratislava
Limbová 5, 833 05 Bratislava
Prednosta: doc. MUDr. Darina Ďurovčíková, CSc.
Zástupca prednostu: MUDr. Slávka Machalová, MPH
Tel.: 02/595 42 805, 02/595 42 997
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., slavka.machalova@ kr.unb.sk
Webstránka : www.unb.sk/nemocnica-akademika-ladislava-derera/
Odborné zameranie: klinická genetika, prenatálna genetická diagnostika, klinická onkogenetika

Ambulancia lekárskej genetiky 2. detskej kliniky LF UK a DFNsP Bratislava
Limbová 1, 833 40 Bratislava
Vedúci pracoviska: prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH
Odborný garant: prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH
Lekári: MUDr. Gabriela Nagyová, MUDr. Zuzana Pyšová, doc. MUDr. Denisa Ilenčíková, PhD.
Tel.: 02/ 59 371 104 (vedúci pracoviska), 02/ 59 371 267 (lekári)
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Webstránka www.dfnsp.sk
Odborné zameranie: klinická genetika

Laboratórium klinickej a molekulovej genetiky 2. detskej kliniky LFUK a DFNsP Bratislava
Limbová 1, 833 40 Bratislava
Vedúci pracoviska: prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH
Odborný garant: RNDr. Katarína Hlinková, tel.: 02/ 59 371 873
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Webstránka www.dfnsp.sk
Odborné zameranie: molekulová genetika

Oddelenie lekárskej genetiky, Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava
Heydukova 10, 81250 Bratislava
Vedúci pracoviska: RNDr. Regína Lohajová Behulová, PhD.
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Ambulancia lekárskej genetiky Oddelenia lekárskej genetiky OÚSA, Bratislava
Lekár: MUDr.Hamidová Tel.: 02/322 48 575
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel.: 02/322 485 72-76
Webstránka: www.ousa.sk/genetika
Odborné zameranie: klinická onkogenetika , molekulárna onkogenetika

Laboratórium lekárskej genetiky, Alpha medical, s. r. o.
Polianky 7, 841 01 Bratislava
Odborný garant: MUDr. Martin Mistrík
Tel.: 0850 150 000
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Webstránka: www.alphamedical.sk
Odborné zameranie: molekulárna genetika, onkogenetika

GENEXPRESS s.r.o. Bratislava
Mlynská Dolina B2/207, 84215 Bratislava
Vedúci pracoviska: prof. RNDr. Ľudovít Kádaši, DrSc.
Tel.: 0918 418 982
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Webstránka: http://genexpress.sk
Odborné zameranie: molekulárna genetika

MedGene s. r. o. , Bratislava
Ondrejovova 30, 821 03 Bratislava
Vedúci pracoviska: Priv. doc. (Uni Gôttingen) Dr. med. RNDr. A. Gencik CSc
Tel.: 0915 37 47 42, Fax: 02 33016065
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Webstránka: www.medgene.eu
Odborné zameranie: molekulárna genetika

MEDIREX, a.s. , Bratislava
Oddelenie klinickej genetiky , GBC 4, 1. poschodie, Galvaniho 17/C, 821 04 Bratislava
Vedúce úsekov: RNDr. Renata Lukačková, RNDr. Andrea Blahová, RNDr. Dagmar Landlová
Tel.: +421 2 20829271, kl. 274, 283, +421 908290824
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Lekári ambulancie : MUDr. Peter Križan, CSc. (+421 917533736, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.), MUDr. Miriam Vojvodová (+421 908290828, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
Nemocničná, a.s.: ambulancia lekárskej genetiky Duklianskych hrdinov 34 90122 Malacky
Webstránka: www.medirex.sk
Odborné zameranie: klinická genetika, prenatálna genetická diagnostika, onkologická genetika

Odd. onkologickej genetiky Národného onkologického ústavu, Bratislava
Klenová 1, 833 10 Bratislava
Vedúci pracoviska: Ing. Martin Čermák
Tel.: 02 59378399
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Ambulancia: MUDr. Silvia Vogelová, Dr. med. Veronika Urbán
Webstránka http://www.nou.sk/oddelenie-lekarskej-genetiky
Odborné zameranie: klinická onkogenetika, onkocytogenetika, molekulárna onkogenetika

Oddelenie klinickej genetiky, Železničná nemocnica a poliklinika Bratislava
Novapharm, s.r.o., Šancova 110, 832 99 Bratislava
Vedúci lekár: Doc. MUDr. Michal Ondrejčák, CSc.
Tel.: 02 20295284, 02 20297734, 02 20297738
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Webstránka www.znap.sk/ba/svalz/oddelenie-klinickej-genetiky/
Odborné zameranie: klinická genetika, prenatálna genetická diagnostika

Ústav lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky LFUK a UNB Bratislava
Odd. klinickej genetiky, Americké nám. 3, 813 69 Bratislava
Vedúci lekár: MUDr. Iveta Mlkvá, tel. 02 52931483
Lekári: MUDr. Edita Halasová, MUDr.Michaela Pietrzyková, MUDr.Petra Jungová, MUDr.Mária Bieliková
Tel.: 02 529 68 855
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Webstránka: www.unb.sk/ustav-lekarskej-biologie-genetiky-a-klinickej-genetiky-lf-uk-a-unb/
Odborné zameranie- klinická genetika, klinická onkogenetika, klinická biochemická genetika, prenatálna genetická diagnostika, cytogenetika

Odd. molekulovej a biochemickej genetiky, Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava
Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava
Vedúci lekár: doc. MUDr. Ján Chandoga, CSc
Tel :02 57290225
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Webstránka: www.unb.sk/ustav-lekarskej-biologie-genetiky-a-klinickej-genetiky-lf-uk-a-unb/
Odborné zameranie: biochemická genetika, molekulárna diagnostika

Cytopathos, s.r.o.
Oddelenie lekárskej genetiky
Limbová 5, 830 07 Bratislava
Vedúca pracoviska: RNDr. Ivana Hojsíková
Tel :0915 595 763
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Webstránka: www.cytopathos.sk
Odborné zameranie: molekulová genetika, onkogenetika

GHC GENETICS SK, s.r.o.
Vedecký park UK, Ilkovičova 8, 841 01 Bratislava
Kontaktná osoba: RNDr. Michal Konečný, PhD., Mgr. Marian Baldovič, PhD.
Tel.: +421 2 43 191 912, +421 2 45 241 268
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web: www.ghcgenetics.sk, www.dnatest.sk

VÚC Trenčín

Oddelenie lekárskej genetiky FNsP Trenčín
Legionárska 28, 911 71 Trenčín
Vedúci lekár: MUDr. Alica Valachová
Tel.: 032 6566796
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Webstránka www.fntn.sk/vysetrovacie-a-liecebne-zlozky/oddelenie-lekarskej-genetiky
Odborné zameranie: klinická genetika , prenatálna genetická diagnostika

VÚC Nitra

GENET, s.r.o. Nitra
Rázusova 16, 949 01 Nitra
Vedúci lekár: MUDr. Jana Barošová, PhD.
Tel.: 037 32442-12,- 13
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Webstránka:
Odborné zameranie: klinická genetika

Laboratórium klinickej genetiky - Ústav laboratórnej medicíny, Nitra
Špitálska 6, 949 01 Nitra
Vedúci pracoviska: RNDr. Andrea Kollárová
Tel.: 037 6 545 735
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Webstránka:
Odborné zameranie

VÚC Žilina

Oddelenie lekárskej genetiky FNsP Žilina
Spanyola 43, 012 57 Žilina
Vedúci lekár: MUDr. František Cisárik, CSc.
Lekár : MUDr. Ivana Paučinová
Tel.: 041 5110 245, 041 5110 698
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Webstránka www.fnspza.sk
Odborné zameranie: klinická genetika , prenatálna genetická diagnostika, cytogenetika

M-Genetik, s.r.o. Martin
Mudroňova 7, 036 01 Martin
Vedúci lekár: Doc. MUDr. Nadežda Mišovicová, CSc.
Tel.: 043 4222 778
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Webstránka
Odborné zameranie: klinická genetika

Oddelenie lekárskej genetiky , Univerzitná nemocnica Martin
Kollárova 2, 036 59 Martin
Vedúci lekár: MUDr. Jana Kršiaková
Tel.: 043 4203 887
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Webstránka www.unm.sk
Odborné zameranie: cytogenetika, prenatálna genetická diagnostika

VÚC Banská Bystrica

Laboratórium lekárskej genetiky, Alpha medical, s. r. o.
Jegorovova 14, 974 01 Banská Bystrica
Odborný garant: MUDr. Martin Mistrík
Tel.: 0850 150 000
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Webstránka: www.alphamedical.sk
Odborné zameranie: molekulárna genetika, onkogenetika

Oddelenie lekárskej genetiky FNsP F.D. Roosevelta, Banská Bystrica
Nám. L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica
Vedúci lekár: MUDr. Dana Kantarská
Tel.: 048 441 3378/3380
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Webstránka www.fnspbb.sk, www.nspbb.sk
Odborné zameranie: klinická genetika , prenatálna genetická diagnostika

Ambulancia lekárskej genetiky, Alpha medical, s. r. o.
Ul. Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec
Vedúci lekár: MUDr. Marta Kvasnicová, CSc.
Lekár: MUDr. Zuzana Púčiková
Tel.: +421 902 152 665
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Webstránka: www.alphamedical.sk
Odborné zameranie: klinická genetika

VÚC Prešov

Ambulancia lekárskej genetiky, Alpha medical, s. r. o.
Ul. 1. mája 21 (poliklinika), 066 01 Humenné
Vedúci lekár: MUDr. Miroslav Vasil
Lekár: MUDr. Zuzana Mažeriková
Tel.: +421 57 321 19 23, +421 904 616 774
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Webstránka: www.alphamedical.sk
Odborné zameranie: klinická genetika

Ambulancia lekárskej genetiky, Alpha medical, s. r. o.
Hollého 14, 080 01 Prešov
Vedúci lekár: MUDr. Mária Puschauerová
Lekár: MUDr. Martin Mistrík
Tel.: +421 51 701 12 32, +421 51 701 14 17, +421 51 321 13 20, +421 911 105 711
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Webstránka: www.alphamedical.sk
Odborné zameranie: klinická genetika

SEMBID, s.r.o. Prešov
Hviezdoslavova 22, 080 01 Prešov,
Pražská 4, 040 01 Košice
vedúci pracoviska: MUDr. Anton Karabinoš, PhD
Tel.: 051/7495185
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Webstránka: www.sembid.sk
Odborné zameranie: cytogenetika, onkogenetika, prenatálna genetika, molekulárna genetika

VÚC Košice

Laboratórium lekárskej genetiky, Alpha medical, s. r. o.
Gorkého 6, 040 01 Košice
Odborný garant: MUDr. Martin Mistrík
Tel.: 0850 150 000
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Webstránka: www.alphamedical.sk
Odborné zameranie: molekulárna genetika, onkogenetika

Genetická ambulancia, I. klinika detí a dorastu DFN Košice
Tr. SNP č. 1, 040 66 Košice
Lekár: MUDr. Mária Andrejková, PhD
Tel.: 055 235 2393
Webstránka www.dfnkosice.sk/geneticka-ambulancia.html
Odborné zameranie: klinická genetika

MEDIREX, a.s. , Košice
Oddelenie lekárskej genetiky, Magnezitárska 2/C, 040 13 Košice
Vedúca oddelenia: Doc. Ing. Katarína Dubayová, CSc.
Tel.: +421 55 2829747, +421 908 624 603
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Webstránka: www.medirex.sk
Odborné zameranie: klinická genetika, prenatálna genetická diagnostika, onkologická genetika

Pododdelenie lekárskej genetiky, Oddelenie laboratórnej medicíny UN LP ,Košice
Tr. SNP 1 , 041 90 Košice
Vedúca pododdelenia: RNDr. Hedviga Háková, tel 055/ 640 2140
Lekári ambulancie : MUDr. Gabriela Magyarová,
Tel.: 055 640 3233
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Webstránka www.unlp.sk
Odborné zameranie: klinická genetika , prenatálna genetická diagnostika

Laboratórium lekárskej genetiky, Alpha medical, s. r. o.
Jánskeho 1, 052 01 Spišská Nová Ves
Odborný garant: MUDr. Martin Mistrík
Tel.: 0850 150 000
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Webstránka: www.alphamedical.sk
Odborné zameranie: klinická genetika, cytogenetika

Ambulancia lekárskej genetiky, Alpha medical, s. r. o.
Jánskeho 1, 052 01 Spišská Nová Ves
Vedúci lekár: MUDr. Miroslav Vasil
Lekár: MUDr. Martin Mistrík
Lekár: MUDr. Arleta Pavolová
Tel.: +421 53 321 16 20, +421 904 616 982
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Webstránka: www.alphamedical.sk
Odborné zameranie: klinická genetika