XXVI. Izakovičov memoriál

Miesto konania: Zemplínska Šírava

Dátum: 30.9.-2.10.2015

Organizátor: AlphaMedical

Odborné akcie, ktoré sa konajú pri príležitosti 150 výročia uverejnenia výsledkov Mendelovho výskumu.

Termín: 21. – 26.9.2015

Organizátori: ČLS JEP a Mendelovo muzeum MU Brno

(genetika ve vztahu k člověku od Mendela až po současnost)
BRNO 24. až 26. septembra 2015

Akcia je súčasťou Týždňa lekárskej genetiky v Brne, ktorý sa koná pri príležitosti 150 výročia publikovania Mendelových prác.

Akce je součástí Týdne lékařské genetiky v Brně
u příležitosti oslav výročí 150 let od publikace Mendelových prací.

Kedy: 2. 12. 2015 - 3. 12. 2015

Kde: Hotel NH COLLECTION OLOMOUC CONGRESS, Legionářská 21, Olomouc

Ústav genetiky a molekulovej medicíny Viliama Izakoviča, LF SZU,
TK kurz 13867
Klinická cytogenetika a molekulová patológia v medicíne
27.04. - 30.04.2015

Masarykův onkologický ústav Brno vás zve na další ročník Brněnských onkologických dnů a Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. Pro rok 2015 připravujeme rozsáhlý odborný program, ve kterém, mimo tradiční přednáškové sekce, budou realizovány edukační bloky, workshopy, zasedání výborů a odborných pracovních skupin, další setkání, soutěže a společenské akce.

Registrace k pasivní účasti: do 27. 3. 2015, následně registrace na místě.

Viac informácií nájdete na stránke organizátora: www.mou.cz

Izakovičov memoriál, 1.10 - 3.10.2014
V dňoch 1. - 3. októbra 2014 sa v Trenčianskych Tepliciach uskutočnil XXV. IZAKOVIČOV MEMORIÁL, ktorý zorganizovalo Oddelenie lekárskej genetiky FN Trenčín.

Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov oznamuje, že aktuálne prebieha kontrola kreditov sústavného vzdelávania.

Martinská genetická konferencia

12. marca 2015

Martin, hotel Turiec

Odborné podujatie bude ohodnotené SACCME kreditmi