Štandardný diagnosticko-terapeutický postup pri syndróme hereditárneho karcinómu prsníka a vaječníkov

Autori
MUDr. Iveta Mlkvá, primárka Oddelenia klinickej genetiky ÚLBGaKG UNB a LFUK
RNDr. Regína Lohajová Behulová, PhD., primárka Oddelenia lekárskej genetiky OÚSA v Bratislave
Dr. med. Veronika Urbán, ambulantná lekárka Oddelenia lekárskej genetiky NOÚ
MUDr. Olívia Hamidová, ambulantná lekárka Oddelenia lekárskej genetiky OÚSA

Kľúčové slová
genetika, genetické vyšetrenie, HBOC, karcinóm prsníka, karcinóm vaječníkov, karcinóm pankreasu, mastektómia, adnexektómia, BRCA1, BRCA2

ŠDTP pri syndróme HBOC (pre klinikov) - vo formáte PDF