Napriek náročnému obdobiu je nádej, že sa podarí zorganizovať aspoň niekoľko konferencí naživo. Vyberáme niekoľko zaujímavých podujatí organizovaných našimi a zahraničnými kolegami:

Kaprasův den 2022
Termín: 16.2.2022
Registrácia do: 31.1.2022 (aktívna účasť), 7.2.2022 (pasívne)
Web: https://slg.cz/konference/kapras/2022/

55. výroční cytogenetická konference
Termín: 15. - 16.9.2022
Miesto: Praha, ČR
Web: https://slg.cz/konference/cytogeneticka-konference/2022/

European Human Genetics Conference
Termín: 11. - 14.6.2022
Miesto: Viedeň, AT
Web: https://2022.eshg.org/

XXXI. bratislavské postgraduálne dni detskej neurológie
Termín: 17. - 18.3.2022
Miesto: Bratislava, SK
Web: https://www.solen.sk/podujatia/xxxi-bratislavske-postgradualne-dni-detskej-neurologie

Mendel Genetics Conference
Termín: 20. - 23.7.2022
Miesto: Brno, ČR
Web: https://www.mendel22.cz/conference/

16. International Conference on Human Genetics
Termín: 15. - 16.2.2022
Miesto: Londýn, UK
Web: https://waset.org/human-genetics-conference-in-february-2022-in-london

25th Human Genome Meeting
Termín: 23. - 25.5.2022
Miesto: Tel Aviv, Izrael
Web: https://www.hugo-hgm2022.org/

Konferencie organizované spločnosťou pre zriedkavé ochorenia EURORDIS
Web: https://www.eurordis.org/content/eurordis-events

Potenciálne zaujímavé konferencie po hlavičkou spoločnosti Conference Series LLC
Web: https://www.conferenceseries.com/genetics-molecular-biology-meetings

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Marketing
Set of techniques which have for object the commercial strategy and in particular the market study.
Facebook
Accept
Decline
Unknown
Unknown
Accept
Decline