Výbor SSLG vyhlasuje súťaž o najlepšiu publikáciu za rok 2021 v oblasti lekárskej genetiky, cytogenetiky a molekulárnej genetiky podľa Štatútu SLS ku udeľovaniu pôct a cien SLS a jej organizačných zložiek (viď Štatút na web stránke SLS).

Výbor SSLG zabezpečí zber prihlášok do súťaže, vyhodnotenie prihlásených publikácií zúčastnených autorov, určenie poradia a vypracovanie oficiálneho návrhu na udelenie ocenenia.

S ohľadom na termín konania Izakovičovho memoriálu, v dňoch 21-23.9.2022, ktorého jedným bodom bude aj vyhlásenie výsledkov súťaže a odovzdanie ocenenia, sa výbor SSLG rozhodol na tomto praktickom postupe.

Prihlásenie do súťaže je možné do 30.6.2022, prihlášky s priloženou publikáciou v elektronickom formáte sa zasielajú na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., predmet emailu „Najlepšia publikácia“.

Vyhodnotenie prihlásených publikácií prebehne do 15.8.2022 hlasovaním výboru SSLG. Schválený návrh autora na ocenenie bude zaslaný zodpovednou osobou poverenou výborom SSLG na SLS do 30.8.2022.

Odborná spoločnosť SLS zabezpečí vyhotovenie diplomu do termínu, ktorý požaduje SSLG. Ku spracovaniu administratívy je potrebný čas cca 2 týždne, oficiálne vyhlásenie a slávnostné prebratie ceny je plánované na odbornej konferencii Izakovičov memoriál 2022.

Základné podmienky prijatia publikácie do súťaže:

  1. Ocenený musí byť riadnym členom SSLG Slovenskej lekárskej spoločnosti a mať riadne uhradené členské príspevky.
  2. Publikácia musí byť publikovaná v predošlom kalendárnom roku.
  3. Publikáciu treba predložiť buď ako pdf alebo tlačenej forme.
  4. Jeden autor môže prihlásiť aj viac publikácií.
  5. Výbor SSLG bude publikácie hodnotiť na základe Impact faktoru časopisu.
  6. Téma publikácie musí byť z oblasti klinickej a laboratórnej humánnej genetiky.
  7. Ocenenie publikácie: diplom SLS a 300 Eur

Za výbor SSLG SLS spracoval: MUDr. František Cisarik, CSc.

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Marketing
Set of techniques which have for object the commercial strategy and in particular the market study.
Facebook
Accept
Decline
Unknown
Unknown
Accept
Decline