Vážení kolegovia!

Ak sa plánujete registrovať, respektíve vám po 5 rokoch končí registrácia titulu ErCLG, nezabudnite tak urobiť do 15. októbra

Viac informácií nájdete na stránke https://www.ebmg.eu/587.0.html. Portál na odoslanie aplikácie je na stránke https://www.ebmg.eu/695.0.html 

Originálna správa od EBMG (otvorí sa po kliknutí na tlačidlo "Čítať ďalej: Blíži sa...")

Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov oznamuje, že aktuálne prebieha kontrola kreditov sústavného vzdelávania.