Vážené kolegyne a kolegovia, obrátila sa na nás Asociácia Inovatívneho Farmaceutického Priemyslu (AIFP) s nasledujúcou výzvou:

Vážená Slovenská lekárska spoločnosť, 

S ohľadom na prílev ukrajinských štátnych občanov utekajúcich pred vojnovým konfliktom, by sme Vás radi poprosili o súčinnosť pri riešení situácie, kedy Vašu spoločnosť vyhľadá, resp. sa Vaši pracovníci alebo dobrovoľníci dostanú do kontaktu s ukrajinský štátnym občanom, ktorý sa vo svojej domovine zúčastňoval na klinickom skúšaní nového lieku/liečiva/diagnostickej pomôcky. Ide častokrát o pacientov, ktorí sa takto liečia na život ohrozujúce ochorenia a je veľmi dôležité, aby sa včas dostali k liekom a potrebnej zdravotnej starostlivosti. Dovolili sme si preto pre Vás pripraviť usmernenie (v prílohe) pre osoby prvého kontaktu, čo v takejto situácii robiť.

Očakávame, že je to otázkou niekoľkých nasledujúcich týždňov, kedy k uvedeným situáciám môže dôjsť, preto by sme Vás chceli veľmi pekne poprosiť o čo možno najrýchlejšie uverejnenie priloženého usmernenia na Vašich webových stránkach, prípadne o distribúciu na Vašich členov, pracovníkov a pod.

Predmetné usmernenie sme okrem Vašej spoločnosti zaslali aj nasledovným adresátom: Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Etická komisia pre klinické skúšania, Ministerstvo zdravotníctva SR, Slovenská lekárska komora, Slovenská lekárnická komora, Migračný úrad, Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov, Medzinárodná organizácia pre migráciu, Človek v ohrození a Slovenská asociácia organizácií a pracovníkov klinického výskumu.

V prípade potreby ďalších informácii alebo stretnutia v predmetnej veci sme Vám k dispozícií.

Usmernenie k manažmentu pacientov z Ukrajiny, ktorí sa zúčastňujú klinického skúšania (PDF sa otvorí v novom okne)

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Marketing
Set of techniques which have for object the commercial strategy and in particular the market study.
Facebook
Accept
Decline
Unknown
Unknown
Accept
Decline