Vytlačiť

Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov oznamuje, že aktuálne prebieha kontrola kreditov sústavného vzdelávania.

Viac informácií nájdete na stránke SKIZP:

http://www.skizp.sk/dolezite-oznamy/blog

http://www.skizp.sk/sustavne-vzdelavanie/kontrola-kreditov