Izakovičov memoriál, 1.10 - 3.10.2014
V dňoch 1. - 3. októbra 2014 sa v Trenčianskych Tepliciach uskutočnil XXV. IZAKOVIČOV MEMORIÁL, ktorý zorganizovalo Oddelenie lekárskej genetiky FN Trenčín.

Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov oznamuje, že aktuálne prebieha kontrola kreditov sústavného vzdelávania.

Martinská genetická konferencia

12. marca 2015

Martin, hotel Turiec

Odborné podujatie bude ohodnotené SACCME kreditmi