V dňoch 20. - 23. júla 2022 sa v Brne uskutoční Mendelova genetická konferencia pri príležitosti 200. výročia narodenia Gregora Johanna Mendela, otca modernej genetiky. 

Toto medzinárodné podujatie, podporované okrem iných aj organizáciou UNESCO, sa bude venovať aktuálnej problematike z oblasti genetiky človeka so zameraním na zriedkavé ochorenia aj predispozíciu nádorov, ale aj genetike živočíchov a rastlín vrátane problematiky GMO, baktérií a vírusov. Bude sa diskutovať aj o etických otázkach spojených s diagnostikou a skríningom genetických ochorení, histórii genetického výskumu alebo možnosti uplatnenia nových genomických technológii v oblasti medicíny a poľnohospodárstve.

Podrobné informácie a registrácia sú dostupné na stránke: mendel22.cz/conference

Pozvánka vo formáte PDF

Výzva na podávanie abstraktov

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Marketing
Set of techniques which have for object the commercial strategy and in particular the market study.
Facebook
Accept
Decline
Unknown
Unknown
Accept
Decline