V sekcii Kariéra pribudla nová Pracovná pozícia

Vážené kolegyne a kolegovia,

oznamujeme Vám, že XXXI. ročník Izakovičovho memoriálu je naplánovaný na 29.9.-1.10.2021 a uskutoční sa v hoteli Bellevue v Hornom Smokovci. Veríme, že nám to tento rok vyjde a stretneme sa na vydarenom podujatí.

Vážené kolegyne a kolegovia, po zvážení všetkých rizík sa Výbor SSLG dohodol, že nasledujúci ročník Izakovičovho memoriálu sa uskutoční až v roku 2021.

Vážené kolegyne a kolegovia, vzhľadom na pretrvávajúce obmedzenia bude 1. Československý Kongres Klinickej Genetiky PRESUNUTÝ na rok 2021. 

Tešíme sa na stretnutie!

Výbor odbornej spoločnosti väčšinou hlasov odporúča vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu Martinskú genetickú konferenciu ako aj zasadnutie Výboru zrušiť, resp. presunúť na iný termín.

Po dohode s hlavným organizátorom Doc. Mišovicovou sme sa teda rozhodli najmä pre nepredvídateľnosť aktuálnej situácie konferenciu v predstihu zrušiť.

Prosím informujte aj svojich kolegov.

Ďalšie informácie...