Vážené kolegyne a kolegovia,

oznamujeme Vám, že XXXI. ročník Izakovičovho memoriálu je naplánovaný na 29.9.-1.10.2021 a uskutoční sa v hoteli Bellevue v Hornom Smokovci. Veríme, že nám to tento rok vyjde a stretneme sa na vydarenom podujatí.