Odporúčania ku indikovaniu cytogenetických a molekulárno-cytogenetických vyšetrení na základe anamnestických údajov a klinického vyšetrenia pacienta vrátane prenatálneho obdobia

Kompletné znenie nájdete v prílohe: Indikácie Cytogenetických a Molekulárno-Cytogenetických...