Štandardný postup pre obsah, rozsah a dokumentáciu rodinnej anamnézy pri podozrení na hereditárne nádorové choroby a pre žiadosť praktického lekára a špecialistu o konzultáciu u klinického genetika

Autori
Iveta Mlkvá, Regina Lohajová Behulová, Olívia Hamidová, Veronika Urbán

Kľúčové slová
osobná anamnéza, rodinná anamnéza, genealógia, hereditárne nádorové choroby, genetické riziko, genetická konzultácia

ŠDTP pre genetické vyšetrenie - vo formáte PDF

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Marketing
Set of techniques which have for object the commercial strategy and in particular the market study.
Facebook
Accept
Decline
Unknown
Unknown
Accept
Decline