Vytlačiť

Voľné pracovné mesto na Oddelení lekárskej genetiky FN Trenčín na pozíciu lekár – klinický genetik.

Ponúkame prácu pod odborným vedením atestovaného  klinického genetika v rôznych oblastiach klinickej genetiky, napr.: diagnostika zriedkavých ochorení v pediatrii, neurológii,oftalmológii,  syndromologická diagnostika, onkogenetika, reprodukčná genetika, prenatálna genetická diagnostika.

Požiadavky: 1 ročná prax v klinickom odbore ( pediatria, alebo  interné lekárstvo, prípadne iné ), nie je ale podmienkou. Môže byť aj absolvent. Dôležitý je záujem o odbor.