VÚC Bratislava

Klinika lekárskej genetiky SZU a UNB, Bratislava
Limbová 5, 833 05 Bratislava
Prednosta: doc. MUDr. Darina Ďurovčíková, CSc.
Zástupca prednostu: MUDr. Slávka Machalová, MPH
Tel.: 02/595 42 805, 02/595 42 997
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., slavka.machalova@ kr.unb.sk
Webstránka : www.unb.sk/nemocnica-akademika-ladislava-derera/
Odborné zameranie: klinická genetika, prenatálna genetická diagnostika, klinická onkogenetika

Ambulancia lekárskej genetiky 2. detskej kliniky LF UK a DFNsP Bratislava
Limbová 1, 833 40 Bratislava
Vedúci pracoviska: prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH
Odborný garant: prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH
Lekári: MUDr. Gabriela Nagyová, MUDr. Zuzana Pyšová, doc. MUDr. Denisa Ilenčíková, PhD.
Tel.: 02/ 59 371 104 (vedúci pracoviska), 02/ 59 371 267 (lekári)
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Webstránka www.dfnsp.sk
Odborné zameranie: klinická genetika

Laboratórium klinickej a molekulovej genetiky 2. detskej kliniky LFUK a DFNsP Bratislava
Limbová 1, 833 40 Bratislava
Vedúci pracoviska: prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH
Odborný garant: RNDr. Katarína Hlinková, tel.: 02/ 59 371 873
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Webstránka www.dfnsp.sk
Odborné zameranie: molekulová genetika

Oddelenie lekárskej genetiky, Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava
Heydukova 10, 81250 Bratislava
Vedúci pracoviska: RNDr. Regína Lohajová Behulová, PhD.
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Ambulancia lekárskej genetiky Oddelenia lekárskej genetiky OÚSA, Bratislava
Lekár: MUDr.Hamidová Tel.: 02/322 48 575
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Tel.: 02/322 485 72-76
Webstránka: www.ousa.sk/genetika
Odborné zameranie: klinická onkogenetika , molekulárna onkogenetika

Laboratórium lekárskej genetiky, Alpha medical, s. r. o.
Polianky 7, 841 01 Bratislava
Odborný garant: MUDr. Martin Mistrík
Tel.: 0850 150 000
Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Webstránka: www.alphamedical.sk
Odborné zameranie: molekulárna genetika, onkogenetika

GENEXPRESS s.r.o. Bratislava
Mlynská Dolina B2/207, 84215 Bratislava
Vedúci pracoviska: prof. RNDr. Ľudovít Kádaši, DrSc.
Tel.: 0918 418 982
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Webstránka: http://genexpress.sk
Odborné zameranie: molekulárna genetika

MedGene s. r. o. , Bratislava
Ondrejovova 30, 821 03 Bratislava
Vedúci pracoviska: Priv. doc. (Uni Gôttingen) Dr. med. RNDr. A. Gencik CSc
Tel.: 0915 37 47 42, Fax: 02 33016065
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Webstránka: www.medgene.eu
Odborné zameranie: molekulárna genetika

MEDIREX, a.s. , Bratislava
Oddelenie klinickej genetiky , GBC 4, 1. poschodie, Galvaniho 17/C, 821 04 Bratislava
Vedúce úsekov: RNDr. Renata Lukačková, RNDr. Andrea Blahová, RNDr. Dagmar Landlová
Tel.: +421 2 20829271, kl. 274, 283, +421 908290824
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Lekári ambulancie : MUDr. Peter Križan, CSc. (+421 917533736, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.), MUDr. Miriam Vojvodová (+421 908290828, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.)
Nemocničná, a.s.: ambulancia lekárskej genetiky Duklianskych hrdinov 34 90122 Malacky
Webstránka: www.medirex.sk
Odborné zameranie: klinická genetika, prenatálna genetická diagnostika, onkologická genetika

Odd. onkologickej genetiky Národného onkologického ústavu, Bratislava
Klenová 1, 833 10 Bratislava
Vedúci pracoviska: Ing. Martin Čermák
Tel.: 02 59378399
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Ambulancia: MUDr. Silvia Vogelová, Dr. med. Veronika Urbán
Webstránka http://www.nou.sk/oddelenie-lekarskej-genetiky
Odborné zameranie: klinická onkogenetika, onkocytogenetika, molekulárna onkogenetika

Oddelenie klinickej genetiky, Železničná nemocnica a poliklinika Bratislava
Novapharm, s.r.o., Šancova 110, 832 99 Bratislava
Vedúci lekár: Doc. MUDr. Michal Ondrejčák, CSc.
Tel.: 02 20295284, 02 20297734, 02 20297738
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Webstránka www.znap.sk/ba/svalz/oddelenie-klinickej-genetiky/
Odborné zameranie: klinická genetika, prenatálna genetická diagnostika

Ústav lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky LFUK a UNB Bratislava
Odd. klinickej genetiky, Americké nám. 3, 813 69 Bratislava
Vedúci lekár: MUDr. Iveta Mlkvá, tel. 02 52931483
Lekári: MUDr. Edita Halasová, MUDr.Michaela Pietrzyková, MUDr.Petra Jungová, MUDr.Mária Bieliková
Tel.: 02 529 68 855
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Webstránka: www.unb.sk/ustav-lekarskej-biologie-genetiky-a-klinickej-genetiky-lf-uk-a-unb/
Odborné zameranie- klinická genetika, klinická onkogenetika, klinická biochemická genetika, prenatálna genetická diagnostika, cytogenetika

Odd. molekulovej a biochemickej genetiky, Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava
Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava
Vedúci lekár: doc. MUDr. Ján Chandoga, CSc
Tel :02 57290225
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Webstránka: www.unb.sk/ustav-lekarskej-biologie-genetiky-a-klinickej-genetiky-lf-uk-a-unb/
Odborné zameranie: biochemická genetika, molekulárna diagnostika

Cytopathos, s.r.o.
Oddelenie lekárskej genetiky
Limbová 5, 830 07 Bratislava
Vedúca pracoviska: RNDr. Ivana Hojsíková
Tel :0915 595 763
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Webstránka: www.cytopathos.sk
Odborné zameranie: molekulová genetika, onkogenetika

GHC GENETICS SK, s.r.o.
Vedecký park UK, Ilkovičova 8, 841 01 Bratislava
Kontaktná osoba: RNDr. Michal Konečný, PhD., Mgr. Marian Baldovič, PhD.
Tel.: +421 2 43 191 912, +421 2 45 241 268
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Web: www.ghcgenetics.sk, www.dnatest.sk

VÚC Trenčín

Oddelenie lekárskej genetiky FNsP Trenčín
Legionárska 28, 911 71 Trenčín
Vedúci lekár: MUDr. Alica Valachová
Tel.: 032 6566796
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Webstránka www.fntn.sk/vysetrovacie-a-liecebne-zlozky/oddelenie-lekarskej-genetiky
Odborné zameranie: klinická genetika , prenatálna genetická diagnostika

VÚC Nitra

GENET, s.r.o. Nitra
Rázusova 16, 949 01 Nitra
Vedúci lekár: MUDr. Jana Barošová, PhD.
Tel.: 037 32442-12,- 13
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Webstránka:
Odborné zameranie: klinická genetika

Laboratórium klinickej genetiky - Ústav laboratórnej medicíny, Nitra
Špitálska 6, 949 01 Nitra
Vedúci pracoviska: RNDr. Andrea Kollárová
Tel.: 037 6 545 735
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Webstránka:
Odborné zameranie

VÚC Žilina

Oddelenie lekárskej genetiky FNsP Žilina
Spanyola 43, 012 57 Žilina
Vedúci lekár: MUDr. František Cisárik, CSc.
Lekár : MUDr. Ivana Paučinová
Tel.: 041 5110 245, 041 5110 698
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Webstránka www.fnspza.sk
Odborné zameranie: klinická genetika , prenatálna genetická diagnostika, cytogenetika

M-Genetik, s.r.o. Martin
Mudroňova 7, 036 01 Martin
Vedúci lekár: Doc. MUDr. Nadežda Mišovicová, CSc.
Tel.: 043 4222 778
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Webstránka
Odborné zameranie: klinická genetika

Oddelenie lekárskej genetiky , Univerzitná nemocnica Martin
Kollárova 2, 036 59 Martin
Vedúci lekár: MUDr. Jana Kršiaková
Tel.: 043 4203 887
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Webstránka www.unm.sk
Odborné zameranie: cytogenetika, prenatálna genetická diagnostika

VÚC Banská Bystrica

Laboratórium lekárskej genetiky, Alpha medical, s. r. o.
Jegorovova 14, 974 01 Banská Bystrica
Odborný garant: MUDr. Martin Mistrík
Tel.: 0850 150 000
Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Webstránka: www.alphamedical.sk
Odborné zameranie: molekulárna genetika, onkogenetika

Oddelenie lekárskej genetiky FNsP F.D. Roosevelta, Banská Bystrica
Nám. L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica
Vedúci lekár: MUDr. Dana Kantarská
Tel.: 048 441 3378/3380
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Webstránka www.fnspbb.sk, www.nspbb.sk
Odborné zameranie: klinická genetika , prenatálna genetická diagnostika

Ambulancia lekárskej genetiky, Alpha medical, s. r. o.
Ul. Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec
Vedúci lekár: MUDr. Marta Kvasnicová, CSc.
Lekár: MUDr. Zuzana Púčiková
Tel.: +421 902 152 665
Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Webstránka: www.alphamedical.sk
Odborné zameranie: klinická genetika

VÚC Prešov

Ambulancia lekárskej genetiky, Alpha medical, s. r. o.
Ul. 1. mája 21 (poliklinika), 066 01 Humenné
Vedúci lekár: MUDr. Miroslav Vasil
Lekár: MUDr. Zuzana Mažeriková
Tel.: +421 57 321 19 23, +421 904 616 774
Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Webstránka: www.alphamedical.sk
Odborné zameranie: klinická genetika

Ambulancia lekárskej genetiky, Alpha medical, s. r. o.
Hollého 14, 080 01 Prešov
Vedúci lekár: MUDr. Mária Puschauerová
Lekár: MUDr. Martin Mistrík
Tel.: +421 51 701 12 32, +421 51 701 14 17, +421 51 321 13 20, +421 911 105 711
Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Webstránka: www.alphamedical.sk
Odborné zameranie: klinická genetika

SEMBID, s.r.o. Prešov
Hviezdoslavova 22, 080 01 Prešov,
Pražská 4, 040 01 Košice
vedúci pracoviska: MUDr. Anton Karabinoš, PhD
Tel.: 051/7495185
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Webstránka: www.sembid.sk
Odborné zameranie: cytogenetika, onkogenetika, prenatálna genetika, molekulárna genetika

VÚC Košice

Laboratórium lekárskej genetiky, Alpha medical, s. r. o.
Gorkého 6, 040 01 Košice
Odborný garant: MUDr. Martin Mistrík
Tel.: 0850 150 000
Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Webstránka: www.alphamedical.sk
Odborné zameranie: molekulárna genetika, onkogenetika

Genetická ambulancia, I. klinika detí a dorastu DFN Košice
Tr. SNP č. 1, 040 66 Košice
Lekár: MUDr. Mária Andrejková, PhD
Tel.: 055 235 2393
Webstránka www.dfnkosice.sk/geneticka-ambulancia.html
Odborné zameranie: klinická genetika

MEDIREX, a.s. , Košice
Oddelenie lekárskej genetiky, Magnezitárska 2/C, 040 13 Košice
Vedúca oddelenia: Doc. Ing. Katarína Dubayová, CSc.
Tel.: +421 55 2829747, +421 908 624 603
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Webstránka: www.medirex.sk
Odborné zameranie: klinická genetika, prenatálna genetická diagnostika, onkologická genetika

Pododdelenie lekárskej genetiky, Oddelenie laboratórnej medicíny UN LP ,Košice
Tr. SNP 1 , 041 90 Košice
Vedúca pododdelenia: RNDr. Hedviga Háková, tel 055/ 640 2140
Lekári ambulancie : MUDr. Gabriela Magyarová,
Tel.: 055 640 3233
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Webstránka www.unlp.sk
Odborné zameranie: klinická genetika , prenatálna genetická diagnostika

Laboratórium lekárskej genetiky, Alpha medical, s. r. o.
Jánskeho 1, 052 01 Spišská Nová Ves
Odborný garant: MUDr. Martin Mistrík
Tel.: 0850 150 000
Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Webstránka: www.alphamedical.sk
Odborné zameranie: klinická genetika, cytogenetika

Ambulancia lekárskej genetiky, Alpha medical, s. r. o.
Jánskeho 1, 052 01 Spišská Nová Ves
Vedúci lekár: MUDr. Miroslav Vasil
Lekár: MUDr. Martin Mistrík
Lekár: MUDr. Arleta Pavolová
Tel.: +421 53 321 16 20, +421 904 616 982
Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Webstránka: www.alphamedical.sk
Odborné zameranie: klinická genetika