Špecializačné vzdelávanie

Táto sekcia sa venuje problematike špecializačného vzdelávania odborníkov a pracovníkov v oblasti lekárskej genetiky. 

     Vestník MZ SR č. S20737-2022-OL

Pedagogickí pracovníci Ústavu genetiky a molekulárnej medicíny LF, SZU


Doc. MUDr. RNDr. Juraj Šimko, PhD.

Pracovisko: Klinika lekárskej genetiky SZU a UNB, Bratislava, Limbová 5, Bratislava
Ústav genetiky a molekulárnej medicíny LF, SZU, Bratislava
Prac. zaradenie: prednosta, odborný garant, vysokoškolský učiteľ
e-mailová adresa: simkojuraj@hotmail.com

RNDr. Regína Lohajová Behulová, PhD.
Pracovisko: Oddelenie lekárskej genetiky, Heydukova 10, Onkologický ústav sv. Alžbety; Ústav genetiky a molekulárnej medicíny LF, SZU, Bratislava
Prac. zaradenie: zástupca prednostu, odborný garant, primár, vysokoškolský učiteľ
e-mailová adresa: regina.behulova@ousa.sk, regina.behulova@gmail.com

RNDr. Andrea Blahová
Pracovisko: Oddelenie lekárskej genetiky MEDIREX, a.s., Galvaniho 17/C Bratislava; Ústav genetiky a molekulárnej medicíny LF, SZU, Bratislava
Prac. zaradenie: laboratórny diagnostik, vysokoškolský učiteľ
e-mailová adresa: andrea.blahova@medirex.sk

RNDr. Iveta Černáková, PhD.
Pracovisko: Reprogen, Švabinského 13, Bratislava
Prac. zaradenie: vedúci laboratória, laboratórny diagnostik, vysokoškolský učiteľ

MUDr. Iveta Mlkvá
Pracovisko: Ústav lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky LFUK a UNB Bratislava, Odd. klinickej genetiky, Americké nám. 3, Bratislava; Ústav genetiky a molekulárnej medicíny LF, SZU, Bratislava
Prac. zaradenie: primár, lekár, vysokoškolský učiteľ
e-mailová adresa: iveta.mlkva@gmail.com

Prof. RNDr. Ľudevít Kádaši, DrSc.
Pracovisko: Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava
Prac. zaradenie: vysokoškolský učiteľ

RNDr. Renáta Lukačková, PhD.
Pracovisko: Oddelenie lekárskej genetiky MEDIREX, a.s., Galvaniho 17/C, Bratislava; Ústav genetiky a molekulárnej medicíny LF, SZU, Bratislava
Prac. zaradenie: vedúci, vysokoškolský učiteľ
e-mailová adresa: renata.lukackova@medirex.sk

RNDr. Katarína Závodná, PhD.
Pracovisko: Oddelenie lekárskej genetiky, Onkologický ústav sv. Alžbety, Heydukova 10, Bratislava; Ústav genetiky a molekulárnej medicíny LF, SZU, Bratislava
Prac. zaradenie: laboratórny diagnostik, vysokoškolský učiteľ
e-mailová adresa: katarina.zavodna@ousa.sk, zavodna.katarina@gmail.com

Staňte sa členmi SSLG!

Ak sa chcete stať členom Slovenskej spoločnosti lekárskej genetiky SLS, prevezmite si prihlášku a postupujte podľa pokynov v dokumente.

Poplatky sú plne v kompetencii SLS. Ich výška sa riadi stanovami Slovenskej lekárskej spoločnosti. Štruktúra poplatkov je dostupná na stránke SLS.

Kontakt

Copyright © 2024 Divi. All Rights Reserved.