EMQN

Externá kontrola kvality DNA testovania

ESHG

Európska spoločnosť humánnej genetiky

GeneTests GeneReviews

Hodnotny priebezne doplnany informacny zdroj o dedicnych ochoreniach

MEDLINE

Databáza odbornej literatúry

OMIM

(On-line Mendelian Inheritance in Man) – on-line verzia McKusickovho katalógu monogénnych znakov

ORPHANET

Databáza zriedkavých ochorení (väčšinou dedičných)

SLS

Slovenská lekárska spoločnosť

Európske Referenčné Siete – Vyhľadávací Nástroj

Dôležitý informačný zdroj pre vyhľadávanie v rámci ERS

European Board of Medical Genetics

Európsky panel pre lekársku genetiku. Organizácia, ktorá sa venuje problematike lekárskej genetiky.

Společnost lékařské genetiky a genomiky

Stránka českej Společnosti lékařské genetiky a genomiky České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Solve-RD – solving the unsolved rare diseases

Stránka výskumného projektu financovaného EK zameraného na zlepšenie diagnostiky zriedkavých ochorení

EUNI – Elektronická Univerzita

Nezávislý e-learningový projekt celoživotného vzdelávania určený zdravotníkom. Registrácia je zadarmo a prednášky sú v českom jazyku. Nachádzajú sa tu napríklad zaujímavé prednášky o zriedkavých ochoreniach.

Informačný Leták: Európske Referenčné Siete Pre Zriedkavé, Málo Rozšírené a Komplexné Choroby

European Reference Network – Rare Neurological Diseases

Stránka Európskej Referenčnej Siete pre zriedkavé neurologické ochorenia

https://epi-care.eu/webinars/

Webináre týkajúce sa problematiky zriedkavých a komplexných epilepsií