Zápisnica zo zasadania výboru SSLG 11.2023

ZASADANIE VÝBORU SSLG  Termín: 14.11. 2023, 9:00 – 14:00 Miesto konania: Vedecký park UK, Ilkovičova 8, Bratislava PROGRAM ZASADANIA: Schválenie programu výboru   @ návrh programu bol Dr. Konečným rozšírený o ďalšie body, následne bol takto...

Zápisnica zo zasadania výboru SSLG 09.2022

Termín: 21. 9. 2022, 13:00 hod.Miesto konania: Hotel Yasmin, Tyršovo Nábrežie 1, KošicePREDBEŽNÝ NÁVRH PROGRAMU: Schválenie programu výboru Kontrola zápisnice a úloh z posledného zasadnutia výboru (RNDr. Konečný) ZP Dôvera pripomienky členov SSLG k revíznej činnosti...

Zápisnica zo zasadania výboru SSLG 05.2022

Termín: 26. 5. 2022, 9:00 hod.Miesto konania: FNsP FDR, Banská BystricaPROGRAM VÝBORU: Schválenie programu výboru Kontrola zápisnice a úloh z posledného zasadnutia výboru (RNDr. Konečný) ZP Dôvera projekt pred-schvaľovania žiadaniek, navýšenie cien ambulantných a...

Zápisnica zo zasadania výboru SSLG 03.2022

ZÁPIS ZO ZASADANIA ROZŠÍRENÉHO VÝBORU SSLGTermín: 16. 3. 2022, 16:00-18:00 hod.Miesto konania: Hotel Turiec, MartinPrítomní členovia výboru: prof. Kádaši, DrSc., MUDr. Kantarská, MBA, RNDr. Konečný, PhD., MUDr. Križan, CSc., RNDr. Minárik, PhD., RNDr. Petrovič, PhD.,...

Zápisnica zo zasadania výboru SSLG 06.2021

Termín: 8. 6. 2021, 9:00-12:30 hod., následne rokovanie na ZP Dôvera od 13:00 hod.Miesto konania: Vedecký park UK, Ilkovičova 8, 841 04 BratislavaNAVRHOVANÝ PROGRAM VÝBORU: Schválenie programu výboru Kontrola zápisnice a úloh z posledného zasadnutia výboru (Dr....

Zápisnica zo zasadania výboru SSLG 09.2020

Termín: 10. 9. 2020, 9:00-14:00 hod. Miesto konania: FNsP F.D. Roosevelta Banská Bystrica, Nám. L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica ZÁPIS Z VÝBORU SSLG: 1. Schválenie programu výboru 2. Kontrola zápisnice a úloh z posledného zasadnutia výboru (Dr. Konečný) 3....