Hlavný odborník MZ SR pre lekársku genetiku

MUDr. Martin Mistrík

Ambulancia lekárskej genetiky
Unilabs Slovensko

Ambulancia lekárskej genetiky Unilabs Slovensko, s. r. o.
Jána Jánskeho 1
052 01 Spišská Nová Ves
Telefón: +421 53 321 16 20; +421 904 616 982

Krajskí odborníci MZ SR pre lekársku genetiku

VÚC Bratislava a VÚC Trnava

MUDr. Iveta Mlkvá
Oddelenie klinickej genetiky ÚLBGaKG LFUK a UNB , Americké nám.3, 813 69 Bratislava
iveta.mlkva@gmail.com

VÚC Nitra

MUDr. Janka Barošová, PhD.
Genet s.r.o. Nitra Špitálska č.6
barosjana@hotmail.com

VÚC Banská Bystrica

MUDr. Dana Kantarská,MBA
Oddelenie lekárskej genetiky FNsP F.D.Roosevelta, Banská Bystrica
dkantarska@proxy.nspbb.sk, dana.kantarska@gmail.com

VÚC Trenčín

MUDr. Alica Valachová
Oddelenie lekárskej genetiky FNsP Trenčín , 911 01 Trenčín
alica.valachova@fntn.sk

VÚC Žilina

Doc. MUDr. Nadežda Mišovicová, CSc.
M-Genetik s.r.o. Martin
n.misovicova@gmail.com

VÚC Košice

MUDr. Mária Giertlová, PhD.
Unilabs Slovensko, s.r.o., Gorkého 8, 040 01 Košice       
maria.giertlova@unilabs.sk 

VÚC Prešov

MUDr. Zuzana Mažeriková
Unilabs Slovensko, s.r.o., ul. 1. mája 21, 066 01 Humenné                zuzana.mazerikova@unilabs.sk

 

 

 

Staňte sa členmi SSLG!

Ak sa chcete stať členom Slovenskej spoločnosti lekárskej genetiky SLS, prevezmite si prihlášku a postupujte podľa pokynov v dokumente.

Poplatky sú plne v kompetencii SLS. Ich výška sa riadi stanovami Slovenskej lekárskej spoločnosti. Štruktúra poplatkov je dostupná na stránke SLS.

Kontakt

Copyright © 2024 Divi. All Rights Reserved.