Kariéra

Hľadá sa genetik

 

Pravidlá pre zverejňovanie ponúk voľných miest:

  • Služba je určená pre partnerské pracoviská lekárskej genetiky uvedené na stránke SSLG, ktorých zástupcovia majú aktívne členstvo v spoločnosti.
  • Ponuky inzerátov môžu zasielať len vedúci pracovníci uvedených pracovísk.
  • Ponuky sa štandardne zverejňujú na dobu 3 mesiacov.
  • Ak pracovisko nepožiada o predĺženie zobrazenia inzerátu, bude ponuka po 3 mesiacoch automaticky vymazaná.
  • Aktuálne je zverejnenie ponuky práce pre uvedené pracoviská bez poplatku.
  • Inzeráty na zverejnenie prosím zasielajte webmasterovi na email: vybor@sslg.sk

Staňte sa členmi SSLG!

Ak sa chcete stať členom Slovenskej spoločnosti lekárskej genetiky SLS, prevezmite si prihlášku a postupujte podľa pokynov v dokumente.

Poplatky sú plne v kompetencii SLS. Ich výška sa riadi stanovami Slovenskej lekárskej spoločnosti. Štruktúra poplatkov je dostupná na stránke SLS.

Kontakt

Copyright © 2024 Divi. All Rights Reserved.