ESHG News 04/2024

URL odkaz na newsletter: https://74lif.r.sp1-brevo.net/mk/mr/sh/1t6AVsd2XFnIGKBRWM44ETJNKFiQEO/SirBMc4WXPqP. ESHG News 04/2024 Educom members wanted The EduComm is seeking at least two members to take a role with responsibility for the Mentorship and observership...

Top osobnosti medicíny 2024

Magazín Forbes zverejnil vo svojom článku Top osobnosti medicíny 2024 rebríček najlepších lekárok a lekárov na Slovensku. Máme rádosť, že v rebríčku je aj osobnosť slovenskej genetiky, pani primárka MUDr. Iveta Mĺkva. Viac informácii nájdete v článku Forbes:...