Slovenská spoločnosť lekárskej genetiky

XXXIV. Izakovičov memoriál 2024

Slovenská spoločnosť lekárskej genetiky Vás pozýva na XXXIV. ročník Izakovičovho memoriálu, ktorý sa uskutoční 9. – 11. októbra 2024.

Viac informácii na odkaze nižšie.

Aktuality SSLG

Novinky pre odbornú verejnosť

ESHG News 04/2024

URL odkaz na newsletter: https://74lif.r.sp1-brevo.net/mk/mr/sh/1t6AVsd2XFnIGKBRWM44ETJNKFiQEO/SirBMc4WXPqP. ESHG News 04/2024 Educom members wanted The EduComm is seeking at least two members to take a role with responsibility for the Mentorship...

preèítajte si viac

Top osobnosti medicíny 2024

Magazín Forbes zverejnil vo svojom článku Top osobnosti medicíny 2024 rebríček najlepších lekárok a lekárov na Slovensku. Máme rádosť, že v rebríčku je aj osobnosť slovenskej genetiky, pani primárka MUDr. Iveta Mĺkva. Viac informácii nájdete v...

preèítajte si viac

Praktické informácie

Informácie a dokumenty o lekárskej genetike

Zistite viac informácii o Slovenskej spoločnosti lekárskej genetiky, stiahnite si praktické dokumenty a informácie o našich pracoviskách.

Inšpirujeme

Pomáhame rozvíjať lekársku genetiku na Slovensku!

Od začiatku svojej existencie SSLG podporovala rozvoj lekárskej genetiky na Slovensku. Zásluhou Doc. Izakoviča bola vypracovaná a v r.1972 schválená prvá Koncepcia lekárskej genetiky ako samostatného medicínskeho odboru. Tým boli vytvorené podmienky na vybudovanie siete genetických pracovísk na celom území Slovenska. Zároveň bol vypracovaný systém pregraduálneho a postgraduálneho vzdelávania v lekárskej genetike.

Zápisnice

Archív zápisníc zo zasadaní výboru Slovenskej spoločnosti lekárskej genetiky.

Usmernenia

Odborné a metodické usmernenia k liečebným postupom pre odbornú komunitu.

Aktivity

Konferencie, Izakovičov memoriál, ocenenia, odborné podujatia a kontinuálne vzdelávanie. 

Pracoviská

Nájdite najbližšie pracovisko lekárskej genetiky na Slovensku, ktoré spolupracuje s SSLG.

Kontakty

Vedenie SSLG

Michal Konečný

Prezident

Vysokoškolský pedagóg

RNDr. Michal Konečný, PhD. vyštudoval Katedru genetiky na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave. Je autorom mnohých článkov v slovenských aj zahraničných odborných žurnáloch. Bol členom pracovných skupín MZ SR – pre zriedkavé ochorenia, pre diagnostiku KRAS/NRAS mutácií a pre diagnostiku syndrómu HBOC. V súčasnosti je predsedom výboru SSLG SLS a pôsobí aj ako oponent pre pracoviská PRIF a LF Univerzity Komenského v Bratislave a FPV UCM v Trnave.
Keď nešéfuje v práci, tak sa vo voľných chvíľach sa venuje deťom, futbalu a sadeniu stromčekov.

Regína Lohajová Behulová

Viceprezident

Primárka Oddelenia lekárskej genetiky OÚSA

Primárka Oddelenia lekárskej genetiky OÚSA, Zástupca prednostu Ústavu genetiky a molekulovej medicíny LF SZU Bratislava, Odborný garant špecializačného odboru – Laboratórne a diagnostické metódy v klinickej genetike.

Ocenenia

Pamätná medaila Viliama Izakoviča

Od roku 1999 oceňujeme členov Slovenskej spoločnosti lekárskej genetiky, ktorí prispeli k rozvoju lekárskej genetiky.

Za jej existenciu bolo ocenených viac ako 20 špičkových osobností. Ich mená nájdete v sekcii Ocenenia.

Kontakty SSLG

Ak máte záujem osloviť našu spoločnosť, tak prosím využite dostupný formulár.  Adresujte nám správy zamerané na odborný rozvoj našich členov, otázky k fungovaniu SSLK, alebo akékoľvek podnetné informácie.

7 + 7 =

Staňte sa členmi SSLG!

Ak sa chcete stať členom Slovenskej spoločnosti lekárskej genetiky SLS, prevezmite si prihlášku a postupujte podľa pokynov v dokumente.

Poplatky sú plne v kompetencii SLS. Ich výška sa riadi stanovami Slovenskej lekárskej spoločnosti. Štruktúra poplatkov je dostupná na stránke SLS.

Kontakt

Centrum vedecko-technických informácií SR podporuje zdravotníctvo.
Prístup k významným medicínskym e-zdrojom ( 17 plnotextových databáz)  ponúka CVTI SR po bezplatnej a jednoduchej online registrácii.

Po zaregistrovaní umožňuje link  https://ersearch.cvtisr.sk prehľadávanie všetkých databáz naraz.

© 2024. Slovenská spoločnosť lekárskej genetiky.