SSLG – Čo je nové … 2015

Prezentácia Michala Konečného, ktorá odznela na XXVI. Izakovičovom memoriáli. Sumarizuje v nej aktivity a novinky týkajúce sa činnosti SSLG v roku 2015. Súčasťou dokumentu je aj súhrn výhod týkajúcich sa členstva v spoločnosti spolu s návrhom systému konferenčných...

Komisia pre zriedkavé choroby

Štatút Komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre zriedkavé choroby (Rare Diseases – RD) Kompletné znenie z vestníka MZ SR nájdete v prílohe: Štatút komisie pre zriedkavé choroby