Pamätná medaila Viliama Izakoviča

Medaila sa udeľuje od roku 1999, spravidla na odbornom podujatí Izakovičov memoriál. Udeľuje sa na základe rozhodnutia výboru Slovenskej spoločnosti lekárskej genetiky, ktoré je zdokumentované uznesením.

Pamätná medaila Viliama Izakoviča môže byť udelená:

– členom Slovenskej spoločnosti lekárskej genetiky
– nečlenom Slovenskej spoločnosti lekárskej genetiky, najmä zahraničným genetikom, ktorí prispeli k rozvoju lekárskej genetiky
– právnickým osobám za zásluhy o rozvoj lekárskej genetiky na Slovensku.

Podrobnejšie pravidlá udeľovania Pamätnej medaily Viliama Izakoviča
nájdete v jej Štatúte.

Osoby ocenené Pamätnou medailou Viliama Izakoviča:

1999 MUDr. Jozef Černay, Bratislava
RNDr. Ján Dejmek, DrSc., Praha
Prof. MUDr. Štefan Sršeň, DrSc., Martin
MUDr. Soňa Šterbová, Košice
MUDr. Milan Vrba, CSc., Brno
Doc. MUDr. Jan Žižka, CSc., Hradec Králové
2000 Doc. RNDr. Vladimír Ferák, CSc., Bratislava
2001 MUDr. Margita Lukáčová, CSc., Bratislava
2002 MUDr. Alica Baxová, Praha
2003 MUDr. Marta Kvasnicová, CSc., Banská Bystrica
2004 MUDr. Ján Koblík, Spišská Nová Ves
Doc. MUDr. Michal Ondrejčák, CSc., Bratislava
2005 Doc. MUDr. Nadežda Mišovicová, CSc., Martin
2006 Doc. RNDr. Ľudovít Kádaši, DrSc., Bratislava
2007 Prof. MUDr. Jiří Šantavý, CSc., Olomouc
2008 Doc. MUDr. Darina Ďurovčíková, CSc., Bratislava
2009 MUDr. Peter Križan, CSc., Bratislava
2010 MUDr. František Cisárik, CSc. Žilina
2011 MUDr. Eva Véghová, Bratislava
2012 RNDr. Jozef Gécz, PhD.
2013  MUDr. Renata Gaillyová, PhD.
2014 MUDr. Iveta Mlkvá
MUDr. Ján Jablonský, CSc.
2015 Prof. MUDr. Milan Macek jr., DrSc., MHA
2016

Doc. MUDr. Peter Špalek, PhD.

2018

doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD.

2019

doc . MUDr. Miloš Černý, CSc. (in memoriam)
RNDr. Regína Lohajová Behulová, PhD.

2021

doc. MUDr. Ján Chandoga, CSc.

Staňte sa členmi SSLG!

Ak sa chcete stať členom Slovenskej spoločnosti lekárskej genetiky SLS, prevezmite si prihlášku a postupujte podľa pokynov v dokumente.

Poplatky sú plne v kompetencii SLS. Ich výška sa riadi stanovami Slovenskej lekárskej spoločnosti. Štruktúra poplatkov je dostupná na stránke SLS.

Kontakt

Copyright © 2024 Divi. All Rights Reserved.