Kontakty

Prezident

RNDr. Michal Konečný, PhD.
GHC GENETICS SK, s.r.o.
Vedecký park UK, Ilkovičova 8,
841 01 Bratislava

vybor@sslg.sk

Viceprezident

RNDr. Regína Lohajová Behulová, PhD.
Oddelenie lekárskej genetiky OUSA, Bratislava
Onkologický ústav sv. Alžbety
Heydukova 10
812 50 Bratislava
vybor@sslg.sk

Vedecký sekretár

RNDr. Róbert Petrovič, PhD.
Ústav lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky LFUK a UNB
UNB Nemocnica Staré Mesto
Mickiewiczova 13
813 69 Bratislava
vybor@sslg.sk

Staňte sa členmi SSLG!

Ak sa chcete stať členom Slovenskej spoločnosti lekárskej genetiky SLS, prevezmite si prihlášku a postupujte podľa pokynov v dokumente.

Poplatky sú plne v kompetencii SLS. Ich výška sa riadi stanovami Slovenskej lekárskej spoločnosti. Štruktúra poplatkov je dostupná na stránke SLS.

Copyright © 2023 Divi. All Rights Reserved.