Kontakty

Prezident

RNDr. Michal Konečný, PhD.
GHC GENETICS SK, s.r.o.
Vedecký park UK, Ilkovičova 8,
841 01 Bratislava

vybor@sslg.sk

Viceprezident

RNDr. Regína Lohajová Behulová, PhD.
Oddelenie lekárskej genetiky OUSA, Bratislava
Onkologický ústav sv. Alžbety
Heydukova 10
812 50 Bratislava
vybor@sslg.sk

Vedecký sekretár

RNDr. Róbert Petrovič, PhD.
Ústav lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky LFUK a UNB
UNB Nemocnica Staré Mesto
Mickiewiczova 13
813 69 Bratislava
vybor@sslg.sk

Občianske združenie

Slovenská spoločnosť lekárskej genetiky,
občianske združenie,
IČO 55476635,
IBAN SK48 0200 0000 0048 5972 2557

Staňte sa členmi SSLG!

Ak sa chcete stať členom Slovenskej spoločnosti lekárskej genetiky SLS, prevezmite si prihlášku a postupujte podľa pokynov v dokumente.

Poplatky sú plne v kompetencii SLS. Ich výška sa riadi stanovami Slovenskej lekárskej spoločnosti. Štruktúra poplatkov je dostupná na stránke SLS.

Copyright © 2024 Divi. All Rights Reserved.