OU – MOLEKULOVO-GENETICKÁ ANALÝZA K-RAS (2011)

Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o štandardizácii postupu molekulovo-genetickej analýzy somatických mutácií génu K-RAS u pacientov s metastatickým karcinómom kolorekta. Kompletné znenie z vestníka MZ SR nájdete v prílohe: Odborné...