Pracoviská lekárskej genetiky

 

Nasleduje zoznam pracovísk lekárskej genetiky rozdelený podľa jednotlivých krajov. Uvádzame adresy, telefonický kontakt a odborné zameranie, ktoré Vám umožní nájsť najbližších odborníkov k miestu Vášho bydliska.

VÚC Bratislava

Klinika lekárskej genetiky SZU a UNB, Bratislava
Limbová 5, 833 05 Bratislava
Zástupca prednostu pre ZS: MUDr. Slávka Machalová, MPH
Tel.: 02/595 42 805, 02/595 42 997
E-mail: genetika@kr.unb.sk, slavka.machalova@ kr.unb.sk
Webstránka : www.unb.sk/nemocnica-akademika-ladislava-derera/
Odborné zameranie: klinická genetika, prenatálna genetická diagnostika, klinická onkogenetika

Ambulancia lekárskej genetiky 2. detskej kliniky LF UK a DFNsP Bratislava
Limbová 1, 833 40 Bratislava
Lekári: MUDr. Gabriela Nagyová, MUDr. Zuzana Pyšová, doc. MUDr. Denisa Weis, PhD.
Tel.: 02/ 59 371 104 (vedúci pracoviska), 02/ 59 371 267 (lekári)
E-mail: klinicka.genetika@dfnsp.sk
Webstránka www.dfnsp.sk
Odborné zameranie: klinická genetika

Ústav genetiky a molekulovej medicíny Viliama Izakoviča, Klinika lekárskej genetiky SZU a UNB 
Limbová 5, 833 05 Bratislava 37
Vedúci ústavu: doc. MUDr. et RNDr. Juraj Šimko, PhD.
E-mail: simkojuraj@hotmail.com
Zástupca vedúceho ústavu: RNDr. Regina Lohajová – Behúlova, PhD.
e-mail: regina.behulova@ousa.sk
Odborní asistenti: MUDr. Iveta Mlkvá, CSc. e-mail: iveta.mlkva@gmail.com, RNDr. Katarína Závodná, PhD., e-mail: katarina.zavodna@ousa.sk, RNDr. Andrea Blahová, e-mail: Andrea.Blahova@medirex.sk, RNDr. Renata Lukačková, PhD., e-mail: renata.lukackova@medirex.sk

Laboratórium klinickej a molekulovej genetiky 2. detskej kliniky LFUK a DFNsP Bratislava
Limbová 1, 833 40 Bratislava
Odborný garant: RNDr. Katarína Hlinková, tel.: 02/ 59 371 873
E-mail: katarina.hlinkova@dfnsp.sk
Webstránka www.dfnsp.sk
Odborné zameranie: molekulová genetika

Oddelenie lekárskej genetiky, Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava
Heydukova 10, 81250 Bratislava
Vedúci pracoviska: RNDr. Regína Lohajová Behulová, PhD.
E-mail: regina.behulova@ousa.sk
Ambulancia lekárskej genetiky Oddelenia lekárskej genetiky OÚSA, Bratislava
Lekár: —
Tel.: 02/322 48 575, 02/ 322 4 8576, 8574, 8584
Webstránka: www.ousa.sk/genetika
Odborné zameranie: klinická onkogenetika , molekulárna onkogenetika

Laboratórium lekárskej genetiky, Unilabs Slovensko, s. r. o.
Polianky 7, 841 01 Bratislava
Odborný garant: RNDr. Renáta Zemjarová Mezenská
Telefón: 02 455 26 903
Email: renata.zemjarovamezenska@unilabs.com
Webstránka: www.unilabs.com
Odborné zameranie: molekulárna genetika a cytogenetika zriedkavých ochorení, klinická genetika

Ambulancia lekárskej genetiky, Unilabs Slovensko, s. r. o.
Šustekova 2422/2, 85104 Bratislava – Petržalka
Odborný garant: MUDr. Martin Mistrík
Ordinujúci lekári: MUDr. Veronika Tsakopiakos, MUDr. Eva Fialková – sekundárny lekár
Telefón: 0910 853 646
Email: genetika.ba@unilabs.com
Webstránka: www.unilabs.com

Laboratórium lekárskej genetiky, Unilabs Slovensko, s. r. o.
Šancová 110, 831 04 Bratislava
Odborný garant: RNDr. Jaroslava Veljačiková
Telefón: 0911 853 647
Email: jaroslava.veljacikova@unilabs.com
Webstránka: www.unilabs.com
Odborné zameranie: cytogenetika

GENEXPRESS s.r.o. Bratislava
Mlynská Dolina B2/207, 84215 Bratislava
Vedúci pracoviska: prof. RNDr. Ľudovít Kádaši, DrSc.
Tel.: 0918 418 982
E-mail: polakova.helena@gmail.com
Webstránka: http://www.genexpress.sk
Odborné zameranie: molekulárna genetika

MedGene s. r. o. , Bratislava
Ondrejovova 30, 821 03 Bratislava
Vedúci pracoviska: Priv. doc. (Uni Gôttingen) Dr. med. RNDr. A. Gencik CSc
Tel.: 0915 37 47 42, Fax: 02 33016065
E-mail: info@medgene.eu
Webstránka: www.medgene.eu
Odborné zameranie: molekulárna genetika

Oddelenie lekárskej genetiky, MEDIREX, a.s. , Bratislava
Galvaniho 17/C, 821 04 Bratislava
Odborný garant: RNDr. Renata Lukačková, PhD.
E-mail: renata.lukackova@medirex.sk, Tel.: +421 908 290 824
Ambulancia lekárskej genetiky, Oddelenia lekárskej genetiky MEDIREX
E-mail: peter.krizan@medirex.sk, Tel.: +421 917 533 736
Webstránka: www.medirex.sk, www.laboratornadiagnostika.sk
Odborné zameranie: klinická genetika, onkogenetika, cytogenetika, molekulárna genetika

Oddelenie lekárskej genetiky Národného onkologického ústavu, Bratislava
Klenová 1, 833 10 Bratislava
Vedúci pracoviska: Ing. Martin Čermák
Tel.: 02 59378399
E-mail: martin.cermak@nou.sk
Ambulancia: MUDr. Natália Račeková, Dr. med. Veronika Urbán
Webstránka http://www.nou.sk/oddelenie-lekarskej-genetiky
Odborné zameranie: klinická onkogenetika, onkocytogenetika, molekulárna onkogenetika

Ústav lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky LFUK a UNB Bratislava
prednosta: prof. RNDr. Ľuboš Danišovič, PhD.
Odd. klinickej genetiky, Ambulancie: Americké nám. 3, 811 08 Bratislava, Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava
zástupca prednostu:  MUDr. Katarína Melišová, CSc;
E-mail: katarina.melisova7@gmail.com
Lekári:  MUDr. Petra Jungová, MUDr. Iveta Mlkvá, MUDr. Lucia Grünnerová, PhD, MUDr. Michaela Pietrzyková
Tel.: 02 52968 855, 02 57290 580
E-mail: americke.genetika@sm.unb.sk,
Webstránka: www.unb.sk/ustav-lekarskej-biologie-genetiky-a-klinickej-genetiky-lf-uk-a-unb/
Odborné zameranie- klinická genetika, klinická onkogenetika, klinická biochemická genetika, prenatálna genetická diagnostika, cytogenetika

Odd. molekulovej a biochemickej genetiky, Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava
Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava
Vedúci lekár: doc. MUDr. Ján Chandoga, CSc
Tel :02 57290225
E-mail: clgfn@post.sk
Webstránka: www.unb.sk/ustav-lekarskej-biologie-genetiky-a-klinickej-genetiky-lf-uk-a-unb/
Odborné zameranie: biochemická genetika, molekulárna diagnostika

Cytopathos, s.r.o.
Oddelenie lekárskej genetiky
Poliklinika Tehelná, Tehelná 26, 831 03 Bratislava
Vedúca pracoviska: RNDr. Ivana Hojsíková
Tel :0915 595 763
E-mail: hojsikova@cytopathos.sk
Webstránka: www.cytopathos.sk
Odborné zameranie: molekulová genetika, onkogenetika

Laboratórium genomickej medicíny, GHC GENETICS SK
Vedecký park UK, Ilkovičova 8, 841 01 Bratislava
Vedúci pracoviska: RNDr. Michal Konečný, PhD.
Zástupca vedúceho: Mgr. Marian Baldovič, PhD.
Tel.: +421 2 43 191 912, +421 2 45 241 268
E-mail: info@ghc.sk, dnatest@dnatest.sk
Web: www.ghcgenetics.sk, www.dnatest.sk, www.ancestree.sk
Odborné zameranie: medicínska genomika, molekulárna genetika zriedkavých ochorení, klinická genetika, testy otcovstva, genografické DNA testy

Genetické laboratórium PROGENET s.r.o., Bratislava
Strečnianska 13, 851 05 Bratislava
Vedúci pracoviska: RNDr. Martina Hikkelová
Odborný garant: Doc. MUDr. RNDr. Juraj Šimko, PhD.
Tel.: 0917 257 672
E-mail: progenet@progenet.sk
Webstránka: www.progenet.sk
Odborné zameranie: molekulárna genetika zriedkavých a onkologických ochorení, klinická genetika

GenVias s.r.o., Bratislava
Diagnostické centrum lekárskej genetiky, Šustekova 2, Bratislava 851 04
Odborný garant: MUDr. Lucia Starovecká Copák
Vedúci laboratória lekárskej genetiky: RNDr. Klaudia Flimelová
Kontaktné osoby laboratória lekárskej genetiky GenVias : RNDr. Klaudia Flimelová, RNDr. Csaba Bognár, PhD., Mgr. Zuzana Mtierová, RNDr. Janka Makýšová, PhD.
Telefonický kontakt: +421902899611, +421252625384
Web: www.genvias.sk
E-mail: copakova@genvias.sk,  flimelova@genvias.sk
Zameranie: onkologická genetika, klinická genetika, molekulová genetika

VÚC Trenčín

Oddelenie lekárskej genetiky FNsP Trenčín
Legionárska 28, 911 71 Trenčín
Vedúci lekár: MUDr. Alica Valachová
Sekundárni lekári: MUDr. Dorota Leibiczerová, MUDr. Ester Gajdošíková
Tel.: 032 6566796
E-mail: valachova@fntn.sk
Webstránka https://fntn.sk/index.php/sk/zdravotne-pracoviska/vysetrovacie-a-liecebne-zlozky/oddelenie-lekarskej-genetiky
Odborné zameranie: klinická genetika , prenatálna genetická diagnostika, klinická onkogenetika
VÚC Nitra

GENET, s.r.o. Nitra
Rázusova 16, 949 01 Nitra
Vedúci lekár: MUDr. Jana Barošová, PhD.
Tel.: 037 32442-12,- 13
E-mail: barosjana@hotmail.com
Webstránka: –, Odborné zameranie: klinická genetika

Laboratórium klinickej genetiky, Ústav laboratórnej medicíny, Nitra
Špitálska 6, 949 01 Nitra
Vedúci pracoviska: RNDr. Andrea Kollárová
Tel.: 037 6 545 735
E-mail: kollarova@fnnitra.sk
Webstránka: –, Odborné zameranie: —

Ambulancia lekárskej genetiky
GHC GENETICS SK, s.r.o., NZZ
PK Klokočina, Hviezdoslavova 1,
949 01 Nitra,
Tel.: +421 949 009 763, E-mail: ambulancia@ghc.sk
Vedúci lekár: MUDr. Silvia Vogelová, lekár: MUDr. Mária Petríková

VÚC Žilina

Oddelenie lekárskej genetiky FNsP Žilina
Spanyola 43, 012 07, Žilina
Vedúci lekár: MUDr. Ivana Paučinová
Lekári: MUDr. František Cisárik, CSc.,  MUDr. Anna Bolčeková, PhD.
Tel.: 041 5110 245, 041 5110 255
E-mail: genetika@fnspza.sk
Webstránka www.fnspza.sk
Odborné zameranie: klinická genetika , prenatálna genetická diagnostika, cytogenetika

M-Genetik, s.r.o. Martin
Mudroňova 7, 036 01 Martin
Vedúci lekár: Doc. MUDr. Nadežda Mišovicová, CSc.
Tel.: 043 4222 778
E-mail: mgenetik@zoznam.sk
Webstránka
Odborné zameranie: klinická genetika

Oddelenie lekárskej genetiky, Univerzitná nemocnica Martin
Kollárova 2, 036 59 Martin
Vedúci lekár: MUDr. Jana Kršiaková
Tel.: 043 4203 887
E-mail: krsiakova@mfn.sk
Webstránka www.unm.sk
Odborné zameranie: cytogenetika, prenatálna genetická diagnostika

VÚC Banská Bystrica

Oddelenie lekárskej genetiky FNsP F.D. Roosevelta, Banská Bystrica
Nám. L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica
Vedúci lekár: MUDr. Dana Kantarská, MBA
Tel.: 048 441 3378/3380, mobil. tel. č.: +421 915 831 425
E-mail: dkantarska@nspbb.sk
Webstránka www.fnspbb.sk, www.nspbb.sk
Odborné zameranie: klinická genetika, prenatálna genetická diagnostika, cytogenetika, klinická onkogenetika

Laboratórium lekárskej genetiky, Unilabs Slovensko, s. r. o.
nám. Ľ. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica
Odborný garant: RNDr. Lenka Tomašíková
Telefón: 048 411 2882
Email: lenka.tomasikova@unilabs.com
Webstránka: www.unilabs.com
Odborné zameranie: molekulárna genetika zriedkavých ochorení, rutinná diagnostika

Ambulancia lekárskej genetiky, Unilabs Slovensko, s. r. o.
Horná 67, 974 01 Banská Bystrica
Odborný garant: MUDr. Marta Kvasnicová, CSc.
Ordinujúci lekár: MUDr. Marta Kvasnicová, CSc., MUDr. Paula Stretavská – sekundárny lekár
Telefón: 0902 152 665
Email: genetika.bb@unilabs.com
Webstránka: www.unilabs.com

VÚC Prešov

Ambulancia lekárskej genetiky, Unilabs Slovensko, s. r. o.
1. mája 21, 066 01 Humenné
Odborný garant: MUDr. Miroslav Vasil
Ordinujúci lekári: MUDr. Miroslav Vasil, MUDr. Zuzana Mažeríková
Telefón: 057 3920572, 0911 103 708, 0904 616 704
Email: genetika.he@unilabs.com
Webstránka: www.unilabs.com

Ambulancia lekárskej genetiky, Unilabs Slovensko, s. r. o.
Dilongova 11239, 080 01 Prešov
Odborný garant: MUDr. Martin Mistrík
Ordinujúci lekári: MUDr. Veronika Lopačková
Telefón: 0911 105 711
Email: genetika.po@unilabs.com
Webstránka: www.unilabs.com

Ambulancia lekárskej genetiky, Unilabs Slovensko, s. r. o.
Ul. Brigádnická 2, 040 01 Košice
Odborný garant: MUDr. Martin Mistrík
Ordinujúci lekári: MUDr. Mária Giertlová, PhD., MUDr. Petra Drenčáková
Telefón: 0910 691 857
Email: genetika.ke@unilabs.com
Webstránka: www.unilabs.com

Laboratórium lekárskej genetiky, Unilabs Slovensko, s. r. o.
Gorkého 8, 040 01 Košice
Odborný garant: RNDr. Angelika Vasilová
Vedúci pracoviska: RNDr. Jana Verebová
Telefón: 055 7292205
Email: jana.verebova@unilabs.com
Webstránka: www.unilabs.com
Odborné zameranie: molekulárna genetika zriedkavých a onkologických ochorení, klinická genetika

Ambulancia lekárskej genetiky, Centrum prenatálnej diagnostiky, s.r.o.
Masarykova 17/A, 040 01 Košice
Ordinujúci lekár: MUDr. Eva Ruman Pálová
Telefón: 0904 931 381
E-mail: paleva@gmail.com
Webstránka: genetika-kosice.sk
Odborné zameranie: klinická genetika (reprodukčná genetika, prenatálna genetika, onkogenetika, neurogenetika, zriedkavé choroby)

Laboratórium lekárskej genetiky, Unilabs Slovensko, s. r. o.
Gorkého 8, 040 01 Košice
Odborný garant: RNDr. Angelika Vasilová
Vedúci pracoviska: RNDr. Jana Verebová
Telefón: 055 7292205
Email: jana.verebova@unilabs.sk
Webstránka: www.unilabs.sk

Genetická ambulancia, I. klinika detí a dorastu DFN Košice
Tr. SNP č. 1, 040 66 Košice
Lekár: MUDr. Mária Andrejková, PhD
Tel.: 055 235 2393
Webstránka www.dfnkosice.sk/geneticka-ambulancia.html
Odborné zameranie: klinická genetika

Oddelenie lekárskej genetiky, MEDIREX, a.s. , Košice
Magnezitárska 2/C, 040 13 Košice
Odborný garant: RNDr. Renata Lukačková, PhD.
E-mail: renata.lukackova@medirex.sk, Tel.: +421 908 290 824
Vedúca oddelenia: RNDr. Adriana Šprincová, PhD.
E-mail: adriana.sprincova@medirex.sk,  Tel.: +421 918 110 235
Ambulancia lekárskej genetiky, Oddelenia lekárskej genetiky, MEDIREX
E-mail: anton.karabinos@medirex.sk,   Tel.: +421 918 321 049
Webstránka: www.medirex.sk, www.laboratornadiagnostika.sk
Odborné zameranie: klinická genetika, onkogenetika, cytogenetika, molekulárna genetika

Oddelenie laboratórnej medicíny – Pododdelenie lekárskej genetiky
UN L. Pasteura Košice, Trieda SNP 1, 041 66 Košice
Web: www.unlp.sk
Email: genetikaodd.snp@unlp.sk
Vedúci pododdelenia: MUDr. Eva Ruman Pálová
Ambulancia: MUDr. Eva Ruman Pálová, MUDr. Gabriela Magyarová
Tel.: 055/640 3233
Laboratórium: RNDr. Schmuczerová, PhD.
Tel.: 055/640 3230
Zameranie: klinická genetika, prenatálna diagnostika, cytogenetika (vyšetrenie karyotypu z periférnej krvi u dospelých a novorodencov, z plodovej vody a potratených plodov), molekulárna diagnostika (trombofilné mutácie, hereditárna hemochromatóza, farmakogenetika, Gilbertov syndróm a ďalšie)

Laboratórium lekárskej genetiky, Unilabs Slovensko, s. r. o.
Jánskeho 1, 052 01 Spišská Nová Ves
Odborný garant: MVDr. Eva Drusová
Telefón: 053 4199307
Email: eva.drusova@unilabs.com
Webstránka: www.unilabs.com
Odborné zameranie: cytogenetika

Ambulancia lekárskej genetiky, Unilabs Slovensko, s. r. o.
Jánskeho 1, 052 01 Spišská Nová Ves
Odborný garant: MUDr. Martin Mistrík
Ordinujúci lekári: MUDr. Martin Mistrík, MUDr. Arleta Pavolová t.č.MD
Telefón: 053 3211620, 0904 616 982
Email: genetika.snv@unilabs.com
Webstránka: www.unilabs.com

Staňte sa členmi SSLG!

Ak sa chcete stať členom Slovenskej spoločnosti lekárskej genetiky SLS, prevezmite si prihlášku a postupujte podľa pokynov v dokumente.

Poplatky sú plne v kompetencii SLS. Ich výška sa riadi stanovami Slovenskej lekárskej spoločnosti. Štruktúra poplatkov je dostupná na stránke SLS.

Kontakt

Copyright © 2024 Divi. All Rights Reserved.