Výbor SSLG

RNDr. Michal Konečný, PhD.

PREZIDENT

RNDr. Regína Lohajová Behulová, PhD.

VICEPREZIDENT

RNDr. Róbert Petrovič, PhD.

TAJOMNÍK

Členovia

MUDr. Martin Mistrík

MUDr. Alica Valachová

MUDr. Iveta Mlkvá

 

RNDr. Gabriel Minárik, PhD.

RNDr. Ján Radvánszky, PhD.

MUDr. Mária Giertlová, PhD.

RNDr. Renáta Zemjarová Mezenská

Doc. RNDr. MUDr. Juraj Šimko, PhD.

Dozorná rada

MUDr. Michaela Pietrzyková

Predseda

RNDr. Katarína Závodná, PhD.

ČLEN

MUDr. Katarína Kušíková

ČLEN

Staňte sa členmi SSLG!

Ak sa chcete stať členom Slovenskej spoločnosti lekárskej genetiky SLS, prevezmite si prihlášku a postupujte podľa pokynov v dokumente.

Poplatky sú plne v kompetencii SLS. Ich výška sa riadi stanovami Slovenskej lekárskej spoločnosti. Štruktúra poplatkov je dostupná na stránke SLS.

Kontakt

Copyright © 2024 Divi. All Rights Reserved.