SSLG

Pracovné skupiny

Skupina 1

Pracovná skupina pre genetické štúdie u etnicky špecifických skupín 

koordinátor: MUDr. Mária Giertlová, PhD.
email: maria.giertlova@unilabs.com

Skupina 2

Pracovná skupina pre mitochondriálne ochorenia

kontaktná osoba (vedúci pracovnej skupiny bude určený): MUDr. Mária Giertlová, PhD.
email: maria.giertlova@unilabs.com

Skupina 3

Pracovná skupina pre katalóg výkonov

vedúci pracovnej skupiny: RNDr. Renáta Zemjarová Mezenská
email: renata.zemjarovamezenska@unilabs.com

Skupina 4

Pracovná skupina pre onkogenetiku

vedúci pracovnej skupiny: RNDr. Regina Lohajová Behulová, PhD.
email: regina.behulova@ousa.sk

Skupina 5

Pracovná skupina pre prenatálnu diagnostiku

vedúci pracovnej skupiny: MUDr. Martin Mistrík
email: martin.mistrík@unilabs.com

Staňte sa členmi SSLG!

Ak sa chcete stať členom Slovenskej spoločnosti lekárskej genetiky SLS, prevezmite si prihlášku a postupujte podľa pokynov v dokumente.

Poplatky sú plne v kompetencii SLS. Ich výška sa riadi stanovami Slovenskej lekárskej spoločnosti. Štruktúra poplatkov je dostupná na stránke SLS.

Kontakt

Copyright © 2024 Divi. All Rights Reserved.