SSLG

Martinská genetická konferencia 2024

V dňoch 14. – 15. marca 2024 sa na Vás tešíme na Martinskej genetickej konferencii. Pripravujeme pre Vás zaujímavé témy a budeme radi ak aj sami prispejete aktívnou participáciou. Nižšie je k dispozícii registračný formulár – o ktorého vyplnenie Vás chceme poprosiť.

Staňte sa členmi SSLG!

Ak sa chcete stať členom Slovenskej spoločnosti lekárskej genetiky SLS, prevezmite si prihlášku a postupujte podľa pokynov v dokumente.

Poplatky sú plne v kompetencii SLS. Ich výška sa riadi stanovami Slovenskej lekárskej spoločnosti. Štruktúra poplatkov je dostupná na stránke SLS.

Kontakt

Copyright © 2024 Divi. All Rights Reserved.