Slovenská spoločnosť lekárskej genetiky

XXXIII. IZAKOVIČOV MEMORIÁL 2023

V dňoch 18. –  20. októbra 2023 pre Vás Slovenská spoločnosť lekárskej genetiky pripravuje XXXIII. ročník podujatia Izakovičov memoriál 2023.

Tento rok Vás pozývame do hotela Družba v Jasnej (Nízke Tatry). Viac informácií k podujatiu budeme na týchto stránkach zverejňovať priebežne.

Aktuality SSLG

Novinky pre odbornú verejnosť

Štatút súťaží SSLG SLS

Vážené kolegyne a kolegovia, dávame do pozornosti zverejnenie nového štatútu súťaží SSLG SLS. Cena SSLG SLS za najlepšiu prednášku autora do 35 rokov v rámci Izakovičovho memoriálu Názov súťaže: Cena SSLG SLS za najlepšiu prednášku autora do 35...

preèítajte si viac

Stanovisko výboru SSLG a hlavného odborníka pre lekársku genetiku MZ SR k návrhu skupiny poslancov na úpravu zákona o rodnom čísle na požiadanie Slovenskej psychiatrickej spoločnosti

Stanovisko výboru SSLG a hlavného odborníka pre lekársku genetiku MZ SR k návrhu skupiny poslancov na úpravu zákona o rodnom čísle na požiadanie Slovenskej psychiatrickej spoločnosti. Návrh skupiny poslancov hovorí o správnom určení pohlavia osoby...

preèítajte si viac

Porovnávacia štúdia systémov ACMG a ABC

Vážené kolegyne a kolegovia, kto by mal záujem zúčastniť sa porovnávacej štúdie systémov na klasifikáciu variantov, obráťte sa prosím na dr. Konečného, poskytne Vám konkrétne informácie. V štúdii sa bude porovnávať ACMG a ABC systém - stručná...

preèítajte si viac

XXXIII. IZAKOVIČOV MEMORIÁL 2023

Slovenská spoločnosť lekárskej genetiky Vás pozýva na XXXIII. ročník Izakovičovho memoriálu, ktorý sa uskutoční 18.-20.októbra 2023 v hoteli Družba v Jasnej (Nízke Tatry). Termín: 18. -20.10. 2023Miesto konania: Jasná, hotel...

preèítajte si viac

Praktické informácie

Informácie a dokumenty o lekárskej genetike

Zistite viac informácii o Slovenskej spoločnosti lekárskej genetiky, stiahnite si praktické dokumenty a informácie o našich pracoviskách.

Inšpirujeme

Pomáhame rozvíjať lekársku genetiku na Slovensku!

Od začiatku svojej existencie SSLG podporovala rozvoj lekárskej genetiky na Slovensku. Zásluhou Doc. Izakoviča bola vypracovaná a v r.1972 schválená prvá Koncepcia lekárskej genetiky ako samostatného medicínskeho odboru. Tým boli vytvorené podmienky na vybudovanie siete genetických pracovísk na celom území Slovenska. Zároveň bol vypracovaný systém pregraduálneho a postgraduálneho vzdelávania v lekárskej genetike.

Zápisnice

Archív zápisníc zo zasadaní výboru Slovenskej spoločnosti lekárskej genetiky.

Usmernenia

Odborné a metodické usmernenia k liečebným postupom pre odbornú komunitu.

Aktivity

Konferencie, Izakovičov memoriál, ocenenia, odborné podujatia a kontinuálne vzdelávanie. 

Pracoviská

Nájdite najbližšie pracovisko lekárskej genetiky na Slovensku, ktoré spolupracuje s SSLG.

Kontakty

Vedenie SSLG

Michal Konečný

Prezident

Vysokoškolský pedagóg

RNDr. Michal Konečný, PhD. vyštudoval Katedru genetiky na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave. Je autorom mnohých článkov v slovenských aj zahraničných odborných žurnáloch. Bol členom pracovných skupín MZ SR – pre zriedkavé ochorenia, pre diagnostiku KRAS/NRAS mutácií a pre diagnostiku syndrómu HBOC. V súčasnosti je predsedom výboru SSLG SLS a pôsobí aj ako oponent pre pracoviská PRIF a LF Univerzity Komenského v Bratislave a FPV UCM v Trnave.
Keď nešéfuje v práci, tak sa vo voľných chvíľach sa venuje deťom, futbalu a sadeniu stromčekov.

Regína Lohajová Behulová

Viceprezident

Primárka Oddelenia lekárskej genetiky OÚSA

Primárka Oddelenia lekárskej genetiky OÚSA, Zástupca prednostu Ústavu genetiky a molekulovej medicíny LF SZU Bratislava, Odborný garant špecializačného odboru – Laboratórne a diagnostické metódy v klinickej genetike.

Ocenenia

Pamätná medaila Viliama Izakoviča

Od roku 1999 oceňujeme členov Slovenskej spoločnosti lekárskej genetiky, ktorí prispeli k rozvoju lekárskej genetiky.

Za jej existenciu bolo ocenených viac ako 20 špičkových osobností. Ich mená nájdete v sekcii Ocenenia.

Kontakty SSLG

Ak máte záujem osloviť našu spoločnosť, tak prosím využite dostupný formulár.  Adresujte nám správy zamerané na odborný rozvoj našich členov, otázky k fungovaniu SSLK, alebo akékoľvek podnetné informácie.

4 + 5 =

Staňte sa členmi SSLG!

Ak sa chcete stať členom Slovenskej spoločnosti lekárskej genetiky SLS, prevezmite si prihlášku a postupujte podľa pokynov v dokumente.

Poplatky sú plne v kompetencii SLS. Ich výška sa riadi stanovami Slovenskej lekárskej spoločnosti. Štruktúra poplatkov je dostupná na stránke SLS.

Kontakt

Centrum vedecko-technických informácií SR podporuje zdravotníctvo.
Prístup k významným medicínskym e-zdrojom ( 17 plnotextových databáz)  ponúka CVTI SR po bezplatnej a jednoduchej online registrácii.

Po zaregistrovaní umožňuje link  https://ersearch.cvtisr.sk prehľadávanie všetkých databáz naraz.

© 2023. Slovenská spoločnosť lekárskej genetiky.