Výsledkom jedinečného partnerstva medzi verejným a súkromným sektorom, zahŕňajúceho Orphanet (INSERM US14), Tekkare® a As We Know®, je RDKTM (Rare Disease Knowledge), prvá webová a mobilná aplikácia určená pre zdravotnícke profesií s cieľom čeliť diagnostickým obtiažam, ktorým čelia ľudia s vzácnym ochorením.

Tento pripojený zdravotnícke riešenie (trieda 1*) využíva údaje a odborné znalosti z Orphanetu, aby pomohol zdravotníckym profesionálom identifikovať možné vzácne ochorenia, poskytol prístup k najaktuálnejším dostupným poznatkom o nich a tiež smeroval profesionálov k odborným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, aby skrátil cestu k diagnostike.

RDKTM má 3 hlavné funkcie:

  • Vyhľadávanie podľa príznaku alebo symptómu, čo pomáha zdravotníckemu odborníkovi urobiť prvý krok k identifikácii potenciálneho vzácneho ochorenia.
  • Nájdenie expertných centier schopných diagnostikovať a poradiť pri starostlivosti o identifikované vzácne ochorenie(-ia).
  • Prístup k aktuálnym poznatkom o vzácných ochoreniach prostredníctvom súhrnných listov. RDKTM je bezplatná, ľahko použiteľná aplikácia, ktorá nezhromažďuje žiadne osobné údaje od pacienta/profesionála. Neurčuje definitívnu diagnostiku.

RDKTM (Rare Disease Knowledge) je dostupný ako webová aplikácia na rdk.asweknow.com a ako mobilná aplikácia v App Store a Google Play.

Zdrojový článok: https://www.orpha.net/consor/cgi-bin/Education_MediaEvents.php?lng=EN (preklad)