Zasadanie výboru SSLG 03/2024

1. Schválenie programu výboru Program zasadnutia bol schválený bez ďalších pripomienok a doplnení 2. Kontrola zápisnice a úloh z posledného zasadnutia výboru (RNDr. Konečný) Zápisnica z predošlého zasadnutia bola prerokovaná Dr. Konečným 3. Organizácia MGK (MUDr....

Zápis z valného zhromaždenia SSLG 03.2024

Hotel Turiec, dňa 14.3.2024 33 zúčastnených participantov  1. Štandardná činnosť a zloženie výboru SSLG (Dr. Konečný)  Volebné obdobie 10/22-10/26 – proces voľby predsedníctva zvolení členovia výboru si volia prezidenta, vice-prezidenta a tajomníka...

ESHG News 04/2024

URL odkaz na newsletter: https://74lif.r.sp1-brevo.net/mk/mr/sh/1t6AVsd2XFnIGKBRWM44ETJNKFiQEO/SirBMc4WXPqP. ESHG News 04/2024 Educom members wanted The EduComm is seeking at least two members to take a role with responsibility for the Mentorship and observership...