12. slovenská konferencia o zriedkavých chorobách

Milí kolegovia, dávame do pozornosti konferenciu venovanú zriedkavým chorobám, ktorá sa uskutoční v dňoch 15. – 16. novembra 2023 v Hoteli Saffron (Bratislava). Pre záujemcov je k dispozícií aj online stream. Viac informácií nájdete na stránke podujatia...

Štatút súťaží SSLG SLS

Vážené kolegyne a kolegovia, dávame do pozornosti zverejnenie nového štatútu súťaží SSLG SLS. Cena SSLG SLS za najlepšiu prednášku autora do 35 rokov v rámci Izakovičovho memoriálu Názov súťaže: Cena SSLG SLS za najlepšiu prednášku autora do 35 rokov v rámci...

Stanovisko výboru SSLG a hlavného odborníka pre lekársku genetiku MZ SR k návrhu skupiny poslancov na úpravu zákona o rodnom čísle na požiadanie Slovenskej psychiatrickej spoločnosti

Stanovisko výboru SSLG a hlavného odborníka pre lekársku genetiku MZ SR k návrhu skupiny poslancov na úpravu zákona o rodnom čísle na požiadanie Slovenskej psychiatrickej spoločnosti. Návrh skupiny poslancov hovorí o správnom určení pohlavia osoby na základe...

Vzdelávanie v odbore

DÔLEŽITÉ LINKY Informácie o postgraduálnom vzdelávaní Modulárny akademický informačný systém (MAIS)Napísané: 18. január 2022 ODPORÚČANÁ LITERATÚRA LABORATÓRNE METÓDY Laboratórne a diagnostické metódy v klinickej genetike. Doporučená literatúraNapísané: 27. apríl 2015...