Dávame do pozornosti Diagnostický, klinický a terapeutický vzdelávací program (DCTEP) o dedičných metabolických poruchách (IMD) je prvým e-learningovým kurzom vytvoreným sieťou MetabERN. Účastníkom poskytuje komplexný základ o zriedkavých a komplexných metabolických ochoreniach a potrebné zručnosti a vedomosti, aby boli schopní diagnostikovať, manažovať a liečiť týchto pacientov multidisciplinárnym spôsobom.

Celkovým cieľom tohto kurzu je vyškoliť novú triedu odborníkov so špecifickými odbornými znalosťami v oblasti IMD a vytvoriť povedomie o IMD medzi všetkými odborníkmi, ktorí sa podieľajú na komplexnom manažmente týchto pacientov.

https://metab.ern-net.eu/metabern-academy/