Hlavný organizátor: Slovenská spoločnosť lekárskej genetiky SLS

Spoluorganizátor: M-Genetik, s.r.o., Mudroňova 7, Martin 036 01, IČO 364 38 740, DIČ 2022111498     

        

Organizačné zabezpečenie

Doc. MUDr. Nadežda Mišovicová, CSc.

MUDr. Mgr. Jana Kršiaková

Tel. č. 043/42 22 778        mobil  0910 271 088

E-mail: genetika.martin@gmail.com                  

Registračný poplatok             členovia  SSLG             nečlenovia  SSLG

Pri platbe do 31.1.2024                50 €                                  60 €

Pri platbe po 31.1.2024                 60€                                  70 €

Pri registrácii                                70 €                                  80 €

Miesto konania:  Martin, hotel Turiec ****

Dopravné spojenie                      

Vlakom do Vrútok, z Vrútok autobusom  MHD do Martina.

Autobusom do Martina, zastávka diaľkových autobusov pri hoteli Turiec.

Autom, parkovanie na hotelovom parkovisku bez poplatku.

Ubytovanie v hoteli Turiec****

Hotel poskytuje zľavu pre účastníkov konferencie. Cena pre jednu osobu v dvojlôžkovej izbe je 89 € plus 1,0 € miestny poplatok. Cena pre dve osoby v dvojlôžkovej izbe je 99 € plus miestny poplatok. Zľava platí do 31.1.2024.

Ubytovanie si každý účastník rezervuje sám na e-mailovej adrese: hotelturiec@hotelturiec.sk, heslo Martinská genetická konferencia.

Stravovanie a služby

Raňajky formou švédskych stolov. Obedy servírované v cene 15 €, výber z dvoch jedál.

Spoločenská  večera v Aréne hotela Turiec v cene40 €

Spôsob platby

Registračný poplatok spolu s platbou za obedy a spoločenský večer sa uhrádza prevodom na účet spoluorganizátora.

Názor účtu: M- Genetik,   IBAN: SK30 1111 0000 0066 2715 5003,                BIC: UNCRSKBX,  v správe pre príjemcu uveďte svoje meno.

Predsedníctvo

RNDr. Michal Konečný, PhD. – prezident SSLG

MUDr. Martin Mistrík – hlavný odborník pre lekársku genetiku

Doc. MUDr. RNDr. Juraj Šimko, PhD. – vedúci katedry ÚG a MM LF SZU

Odborný garant podujatia

Slovenská spoločnosť lekárskej genetiky

Doc. MUDr. Nadežda Mišovicová, CSc.

Témy konferencie

  1. Klinická genetika
  2. Prenatálna genetická diagnostika
  3. Reprodukčná medicína
  4. Molekulárna biológia
  5. Molekulárna diagnostika zriedkavých ochorení
  6. Molekulárna diagnostika nádorových ochorení

Rámcový program

Streda 13.3.2024

                        zasadnutie rozšíreného výboru SSLG

                        registrácia účastníkov

Štvrtok 14.3.2024

                         registrácia účastníkov

                        zahájenie konferencie

                        odborný program      

                         spoločenský večer v Aréne hotela Turiec

Piatok 15.3.2024

                         odborný program

                        ukončenie konferencie

Forma prezentácie: Prednášky 12 min.

Prezentácia firiem: V priestoroch hotela  Turiec

Odborné podujatie bude ohodnotené kreditmi CME

Všetkým prajeme príjemné prežitie vianočných sviatkov a v novom roku veľa zdravia, šťastia a pracovných úspechov.

S pozdravom doc. MUDr. N. Mišovicová, CSc. a MUDr. Mgr. Jana Kršiaková

Informačný materiál k Martinskej genetickej konferencii 2024 vo formáte PDF (aktualizované 17.12.2023)