Vzdelávanie v odbore

DÔLEŽITÉ LINKY Informácie o postgraduálnom vzdelávaní Modulárny akademický informačný systém (MAIS)Napísané: 18. január 2022 ODPORÚČANÁ LITERATÚRA LABORATÓRNE METÓDY Laboratórne a diagnostické metódy v klinickej genetike. Doporučená literatúraNapísané: 27. apríl 2015...

Dôležité linky

EMQN Externá kontrola kvality DNA testovania ESHG Európska spoločnosť humánnej genetiky GeneTests GeneReviews Hodnotny priebezne doplnany informacny zdroj o dedicnych ochoreniach MEDLINE Databáza odbornej literatúry OMIM (On-line Mendelian Inheritance in Man) –...

Výsledky volieb do orgánov SSLG

Vážení kolegovia, V predchádzajúcich týždňoch sa uskutočnili korešpondenčné voľby do orgánov SSLG. Výsledky volieb nájdete v priloženom súbore PDF. Gratulujeme novým členom výboru a dozornej rady k zvoleniu.