Po veľmi úspešných sympóziách a konferenciách, ktoré sa konali v Budapešti, Olomouci, Martine, Splite a Debrecíne by sme Vás radi pozvali na 6. ročník konferencie s témou „Voľne cirkulujúca DNA a lekárska prax (CEE – cfDNA)“, konanej v Olomouci.

Cieľom nášho stretnutia je ďalšie prehlbovanie znalostí v oblasti cfDNA a ich rýchlo sa rozvíjajúce možnosti aplikácie v medicíne, ktoré sa už dostávajú nad rámec oblasti neinvazívnej prenatálnej diagnostiky. Testovanie voľne cirkulujúcej DNA v krvi a ďalších telesných tekutinách sa počas krátkeho obdobia transformovalo z oblasti vývoja cez implementáciu smerom k globálnej komercializácii.

Pomocou nášho kongresu by sme chceli rozšíriť povedomie o najnovších trendoch v oblasti cfDNA nielen medzi vedcami, technikmi a lekármi, ale aj svetoznámymi expertmi a výskumníkmi v strednej a východnej Európe a zároveň umožniť odbornej verejnosti osobnú výmenu dosiahnutých poznatkov pri stretávaní v rámci celej akcie.

Naše sympózium sa bude zaoberať definíciou dôležitých oblastí budúceho výskumu voľne cirkulujúcej DNA, ako sú napr. metodologické prístupy k detekcii cfDNA, klinické aplikácie a implementácia výskumu v tejto oblasti a tiež jeho ekonomické aspekty.

Chceli by sme Vás týmto pozvať na náš kongres a dúfame, že sa Vám bude na našom stretnutí páčiť. Budeme sa snažiť, aby toto stretnutie bolo vítanou príležitosťou zoznámiť sa s novými ľuďmi a odborníkmi a zároveň sa stretnúť s priateľmi z odboru. Akýkoľvek príspevok do diskusie a debaty je vítaný. Dúfame, že sa na kongrese uvidíme osobne a prajeme Vám príjemný pobyt v Olomouci.

POD ZÁŠTITOU:
prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D., rektor Univerzity Palackého v Olomouci
prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, zvolený prezidentem EFLM (Evropské federace klinické chemie)
prof.MUDr. Milan Macek, DrSc., Předseda Společnosti lékařské genetiky a genomiky

Hlavné témy sympózia:

  • cfDNA možné aplikácie v oblasti rakoviny,
  • ako cfDNA mení prenatálnu starostlivosť,
  • cfDNA nová éra v oblasti transplantácií a autoimunitných ochorení,
  • Rôzne – napr. cfDNA a miRNA v telesných tekutinách, neurológii, kardiológii, ich význam u sluchových a zrakových ochorení.

Oficiálna stránka podujatia: https://fetus.fetmed.cz/ceec-cfdna

Odkaz na stiahnutie pozvánky (v češtine):

https://sslg.sk/wp-content/uploads/2024/02/cfdna-A4-verCZ-2.pdf

Odkaz na stiahnutie pozvánky (v angličtine):

https://sslg.sk/wp-content/uploads/2024/02/cfdna-A4-2024-ENG.pdf

Organizátor podujatia