Štandardný postup pre obsah, rozsah a dokumentáciu rodinnej anamnézy pri podozrení na hereditárne nádorové choroby a pre žiadosť praktického lekára a špecialistu o konzultáciu u klinického genetika

Autori
Iveta Mlkvá, Regina Lohajová Behulová, Olívia Hamidová, Veronika Urbán

Kľúčové slová
osobná anamnéza, rodinná anamnéza, genealógia, hereditárne nádorové choroby, genetické riziko, genetická konzultácia

ŠDTP pre genetické vyšetrenie – vo formáte PDF