Štandardný diagnosticko-terapeutický postup pri syndróme hereditárneho karcinómu prsníka a vaječníkov – laboratórne vyšetrenie

Autori
RNDr. Regína Lohajová Behulová, PhD., primárka Oddelenia lekárskej genetiky OÚSA v Bratislave
Ing. Martin Čermák, vedúci Oddelenia lekárskej genetiky, NOÚ Bratislava
RNDr. Imrich Hikkel, PhD., Laboratórny diagnostik so špecializáciou, Oddelenie lekárskej genetiky, NOU Bratislava
MUDr. František Cisárik, CSc., primár Oddelenia lekárskej genetiky, Fakultná nemocnica s poliklinikou v Žiline
RNDr. Michal Konečný, PhD., odborný riaditeľ, GHC GENETICS SK s.r.o., Bratislava

Kľúčové slová
genetika, karcinóm prsníka, karcinóm vaječníkov, karcinóm pankreasu, mastektómia, adnexektómia, prevencia, BRCA1, BRCA2, DNA variant

ŠDTP pri syndróme HBOC – vo formáte PDF