Aplikácia pre zriedkavé ochorenia

Výsledkom jedinečného partnerstva medzi verejným a súkromným sektorom, zahŕňajúceho Orphanet (INSERM US14), Tekkare® a As We Know®, je RDKTM (Rare Disease Knowledge), prvá webová a mobilná aplikácia určená pre zdravotnícke profesií s cieľom čeliť diagnostickým...

12. slovenská konferencia o zriedkavých chorobách

Milí kolegovia, dávame do pozornosti konferenciu venovanú zriedkavým chorobám, ktorá sa uskutoční v dňoch 15. – 16. novembra 2023 v Hoteli Saffron (Bratislava). Pre záujemcov je k dispozícií aj online stream. Viac informácií nájdete na stránke podujatia...

Štatút súťaží SSLG SLS

Vážené kolegyne a kolegovia, dávame do pozornosti zverejnenie nového štatútu súťaží SSLG SLS. Cena SSLG SLS za najlepšiu prednášku autora do 35 rokov v rámci Izakovičovho memoriálu Názov súťaže: Cena SSLG SLS za najlepšiu prednášku autora do 35 rokov v rámci...

Stanovisko výboru SSLG a hlavného odborníka pre lekársku genetiku MZ SR k návrhu skupiny poslancov na úpravu zákona o rodnom čísle na požiadanie Slovenskej psychiatrickej spoločnosti

Stanovisko výboru SSLG a hlavného odborníka pre lekársku genetiku MZ SR k návrhu skupiny poslancov na úpravu zákona o rodnom čísle na požiadanie Slovenskej psychiatrickej spoločnosti. Návrh skupiny poslancov hovorí o správnom určení pohlavia osoby na základe...

Informácia o verejnom webinári: SOLVE-RD FINAL MEETING 2023

Milí kolegovia, preposielame informáciu o zaujímavom verejnom sympóziu Solve-RD Final Meeting 2023. Projekt Solve-RD sa venoval pátraniu po doposiaľ neobjasnených prípadoch vzácnych ochorení a bol v rokoch 2018-2022 fianncovaný Európskou komisiou. V článku nájdete...