Vážení členovia,

dovoľujeme si Vám oznámiť, že výbor Slovenskej spoločnosti lekárskej genetiky, o.z. SLS vyhlásil korešpondenčné voľby do výboru a do dozornej rady Slovenskej spoločnosti lekárskej genetiky, o.z. SLS (ďalej len „SSLG“) na nasledujúce štvorročné funkčné obdobie (6.10.2022 – 5.10.2026).

Podrobné informácie a zoznam členov spoločnosti nájdete v priložených dokumentoch.

Podrobné pokyny ku korešpondenčným voľbám

Aktuálny zoznam členov SSLG