DÔLEŽITÉ LINKY

Informácie o postgraduálnom vzdelávaní

Modulárny akademický informačný systém (MAIS)Napísané: 18. január 2022

ODPORÚČANÁ LITERATÚRA LABORATÓRNE METÓDY

Laboratórne a diagnostické metódy v klinickej genetike.

Doporučená literatúraNapísané: 27. apríl 2015

ŠPECIALIZAČNÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM

Laboratórne a diagnostické metódy v klinickej genetikeNapísané: 27. apríl 2015

SYLABY LABORATÓRNE A DIAGNOSTICKÉ METÓDY

Sylaby ku skúške Laboratórne a diagnostické metódy v klinickej genetikeNapísané: 27. apríl 2015

LABORATÓRNE A DIAGNOSTICKÉ METÓDY V KLINICKEJ GENETIKE – LABORATÓRNY DIAGNOSTIK

Organizácia ďalšieho vzdelávania v lekárskej genetike a podmienky pre vykonanie špecializačnej skúšky