Zásady genetického testovania

Výbor Slovenskej spoločnosti lekárskej genetiky SLSprijíma Zásady genetického testovania Výbor SSLG SLS vyžaduje dodržiavanie nižšie uvedených zásad genetického testovania pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v odbore lekárska genetika. Tieto zásady vychádzajú z...

Cytogenetický štandard SR 2006

Všeobecný obsah medzinárodne používaných cytogenetických štandardov požiadavky na personál a jeho vzdelávanie odporúčania k počtu výkonov a pracovnej vyťaženosti pracovníkov vybavenie laboratória špecializácia laboratória a používané metódy minimálny počet metafáz...