Zápisnica zo zasadania výboru SSLG 09.2021

Termín: 29. 9. 2021, 16:00-18:00 hod.    Miesto konania: Grand hotel Bellevue, Vysoké Tatry, Starý Smokovec Prezencia: Prítomní za výbor: Dr. Križan, Dr. Lohajová-Behulová, Dr. Lukačková, Dr. Cisárik, Prof. Kádaši, Dr. Konečný, Dr....

Zápis z pracovného stretnutia s AZP 12.2019

Zápis z pracovného stretnutia Zdravotnej komisie Asociácie zdravotných poisťovní SR, hlavného odborníka pre lekársku genetiku a zástupcov SSLG Dátum: 10.12.2019 o 13.00 hod.Miesto: Dôvera zdravotná poisťovňa, a. s., DP II., Einsteinova 25, Bratislava, 3....

Zápisnica zo zasadania výboru SSLG 10.2019

Termín: 9. 10. 2019, 16:00-18:30 hod. Miesto konania: Hotel Hanuliak, Belá Prezencia:Prítomní za výbor: Dr. Križan, Dr. Lohajová-Behulová, Dr. Lukačková, Dr. Cisárik, Prof. Kádaši, Dr. Kantarská, Dr. Konečný, Dr. Minárik, Dr. Mlkvá, Dr. Petrovič, Dr....

Zápisnica zo zasadania výboru SSLG 06.2019

Termín: 6. jún 2019, 15:00 hod. Miesto konania: SZU, Bratislava Prezencia:- prítomní: Prof. Kádaši, Dr. Kantarská, Dr. Konečný, Dr. Minárik, Dr. Mlkvá, Dr. Petrovič, Dr. Valachová, Dr. Radvanszký- ospravedlnení: Dr. Križan, Dr. Lohajová-Behulová, Dr. Lukačková,...

Zápisnica zo zasadania výboru SSLG 01.2019

Termín: 25. januára 2019, 9:00 hod.Miesto konania: FN, Trenčín Prezencia:- prítomní: Dr. Cisárik, Dr. Giertlova, Dr. Hikkel, Prof. Kádaši, Dr. Konečný, Dr. Križan, Dr. Lohajová-Behulová, Dr. Lukačková, Dr. Minárik, Dr. Mlkvá, Dr. Petrovič, Dr. Radvanszky, Dr....

Zápisnica zo zasadania rozšíreného výboru SSLG 10.2018

Miesto konania: BratislavaDátum: 17.10.2018 Prezencia:- prítomní: Kádaši, Konečný, Mlkvá, Cisarik, Mišovicová, Mistrík, Križan, Petrovič, Kantarská, Závodná- neprítomní: Ďurovčíková,- hostia: Lohajová Behulová, Valachová, Šimko, Barošová, Minarik, Ruman...