Zápisnica zo zasadania výboru SSLG 03.2022

ZÁPIS ZO ZASADANIA ROZŠÍRENÉHO VÝBORU SSLGTermín: 16. 3. 2022, 16:00-18:00 hod.Miesto konania: Hotel Turiec, MartinPrítomní členovia výboru: prof. Kádaši, DrSc., MUDr. Kantarská, MBA, RNDr. Konečný, PhD., MUDr. Križan, CSc., RNDr. Minárik, PhD., RNDr. Petrovič, PhD.,...

Zápisnica zo zasadania výboru SSLG 06.2021

Termín: 8. 6. 2021, 9:00-12:30 hod., následne rokovanie na ZP Dôvera od 13:00 hod.Miesto konania: Vedecký park UK, Ilkovičova 8, 841 04 BratislavaNAVRHOVANÝ PROGRAM VÝBORU: Schválenie programu výboru Kontrola zápisnice a úloh z posledného zasadnutia výboru (Dr....

Zápisnica zo zasadania výboru SSLG 09.2020

Termín: 10. 9. 2020, 9:00-14:00 hod. Miesto konania: FNsP F.D. Roosevelta Banská Bystrica, Nám. L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica ZÁPIS Z VÝBORU SSLG: 1. Schválenie programu výboru 2. Kontrola zápisnice a úloh z posledného zasadnutia výboru (Dr. Konečný) 3....

Zápisnica zo zasadania výboru SSLG 09.2021

Termín: 29. 9. 2021, 16:00-18:00 hod.    Miesto konania: Grand hotel Bellevue, Vysoké Tatry, Starý Smokovec Prezencia: Prítomní za výbor: Dr. Križan, Dr. Lohajová-Behulová, Dr. Lukačková, Dr. Cisárik, Prof. Kádaši, Dr. Konečný, Dr....

Zápis z pracovného stretnutia s AZP 12.2019

Zápis z pracovného stretnutia Zdravotnej komisie Asociácie zdravotných poisťovní SR, hlavného odborníka pre lekársku genetiku a zástupcov SSLG Dátum: 10.12.2019 o 13.00 hod.Miesto: Dôvera zdravotná poisťovňa, a. s., DP II., Einsteinova 25, Bratislava, 3....

Zápisnica zo zasadania výboru SSLG 10.2019

Termín: 9. 10. 2019, 16:00-18:30 hod. Miesto konania: Hotel Hanuliak, Belá Prezencia:Prítomní za výbor: Dr. Križan, Dr. Lohajová-Behulová, Dr. Lukačková, Dr. Cisárik, Prof. Kádaši, Dr. Kantarská, Dr. Konečný, Dr. Minárik, Dr. Mlkvá, Dr. Petrovič, Dr....